Blog Large Image Whole Post
18956
page-template,page-template-blog-large-image-whole-post,page-template-blog-large-image-whole-post-php,page,page-id-18956,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Title Image

Blog Large Image Whole Post

online bemiddeling

Online bemiddeling, kan dat wel?

Een online bemiddeling is niet evident. Niet voor de cliënten, en ook niet voor de bemiddelaar.

De huidige maatregelen dwingen ons echter om toch te gaan experimenteren met gesprekken via videoverbinding. We merken dat zowel cliënten als bemiddelaars afgeschrikt worden door deze werkwijze. Ook wij van de scheidingspraktijk kampten met twijfels, dat geven we grif toe.

De voorbije maanden waagden we noodgedwongen de sprong, en leerden al doende heel wat bij!

De opportuniteiten van online bemiddeling

Het heeft zo zijn nadelen, dat hoeft geen betoog. We zijn het niet gewend om gesprekken te voeren via (haperende) videoverbinding, er gaat heel wat informatie en lichaamstaal aan ons voorbij, we moeten onze draai vinden in deze nieuwe manier van werken.

Maar tegelijk maken we van de nood een deugd, en stilaan wordt duidelijk dat online gesprekken ook kansen bieden.

Tips en tricks

Vera en Katrien van de scheidingspraktijk organiseren een online intervisie voor de collega- leden van Uw Bemiddelaars op dinsdag 1 december om 19u. Tijdens deze intervisie willen we met collega’s van gedachten wisselen over de valkuilen én de kansen van online bemiddelen. Wij delen alvast graag onze ervaringen en tips!

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar info@scheidingspraktijk.be

Je ontvangt van ons dan een link om deel te nemen aan dit online leermoment.

Graag tot dan!

 

Een nieuwe woning aankopen tijdens de scheiding, kan dat?

Kan je een nieuwe woning aankopen nog voordat de scheiding rond is?

Een nieuwe woning kopen tijdens de scheiding… Kan dat wel? Deze vraag rijst geregeld, en dat is natuurlijk logisch.

Als een koppel uit elkaar gaat, zal minstens éen van de partners op zoek gaan naar een nieuwe woonplaats. De gemeenschappelijke woning wordt verkocht, of door een van de partners ingekocht. De ander maakt dan de afweging tussen het huren of kopen van een nieuwe woonst.

Als je een bepaalde prijs (oplegsom) krijgt in ruil voor het afstaan van de gemeenschappelijke woning, levert dat een startkapitaal op voor aankoop van een nieuwe woonst. In dat geval lijkt kopen vaak interessanter dan opnieuw gaan huren.

Gemeenschapsstelsel of scheiding van goederen?

Wie gehuwd is onder een stelsel van scheiding van goederen kan voor zichzelf aankopen en een hypotheeklening aangaan op eigen naam.

Indien je gehuwd bent onder een gemeenschapsstelsel ligt dat moeilijker. Alle koppels die gehuwd zijn zonder eerst bij de notaris een huwelijkscontract te hebben ondertekend, zijn onder een gemeenschapsstelsel gehuwd. Voor de grote meerderheid van de koppels zal dit dus van toepassing zijn.

Voor al wie onder het gemeenschapsstelsel is gehuwd, geldt het volgende: Je kan een nieuwe woning aankopen indien je beschikt over eigen middelen, dat wil zeggen: kapitaal dat je reeds voor het huwelijk had, of dat je tijdens het huwelijk verkreeg door schenking of uit een erfenis.

Bij gebrek aan zulke eigen middelen is een nieuwe aankoop enkel mogelijk mits instemming en medewerking van de (bijna ex-) echtgenoot. De echtgenoot koopt niet mee aan, maar moet wel mee tekenen voor kennisname.  Het aangekochte goed zal dan definitief jouw persoonlijke eigendom worden als de echtscheiding rond is. Komt het uiteindelijk niet tot een echtscheiding, dan zijn de beide echtgenoten gehouden tot aankoop voor rekening van het gemeenschappelijke vermogen. Het is belangrijk dat de echtgenoot die mee tekent, zich bewust is van dit mogelijke gevolg.

Laat je goed bijstaan door een notaris bij de nieuwe aankoop, reeds voordat enig document wordt ondertekend. De bedoeling om de woning uiteindelijk op eigen naam aan te kopen moet immers uitdrukkelijk blijken uit een aantal juridische clausules. Bovendien is het belangrijk dat het akkoord over de echtscheiding in onderlinge toestemming (ook wel ‘ het regelingsakkoord’) werd gesloten voordat de nieuwe aankoopovereenkomst wordt getekend. Anders loop je het risico dat er nog eens verdeeltaks betaald moet worden op de waarde van de nieuw aangekochte woning.

De intentie tot aankoop van een nieuwe woning en het engagement naar elkaar toe om daarbij dan de nodige medewerking te verlenen, kan ook reeds mee worden opgenomen in het regelingsakkoord dat samen met scheidingsbemiddelaar wordt opgesteld. Laat je dus goed bijstaan door een gespecialiseerde scheidingsbemiddelaar, zodat ook deze zaken niet onbesproken blijven.

Het lopende woonkrediet

Maak goede afspraken over het lopende hypothecair krediet wanneer een van de partners de gemeenschappelijke woning overneemt. Het is erg belangrijk dat op een correcte manier “décharge” van verplichtingen van de bank wordt bekomen in het voordeel van de partner die zijn eigendomsrechten afstaat. Indien zo’n “décharge” (of: officieel ontslag van verplichtingen t.a.v. de bank) niet voorligt, zal je problemen ondervinden bij de aanvraag van een krediet voor de nieuwe aankoop. De bemiddelaar zal je hierover grondig informeren en de verschillende stappen met je opvolgen. Het is immers niet omdat je geen eigenaar meer bent van de voormalige gezinswoning, dat de bank je niet meer zou kunnen aanspreken voor betaling van de aflossingen. Belangrijk aandachtspunt dus!

En hoe zit het met fiscale voordelen?

Wie een woning aankoopt, kan van een aantal fiscale gunsttarieven – of verminderingen genieten.  Het vroegere ‘klein beschrijf’ bestaat intussen niet meer, maar in de plaats kwam een voordeeltarief van 6% voor wie een enige eigen woning aankoopt.

Dit voordelig tarief is in principe voorbehouden voor wie geen andere woning heeft op het moment van aankoop, of voor wie de vorige woning inwisselt voor een nieuwe. Wie in een scheidingsprocedure zit en nog eigenaar is van een ‘halve woning’ zal meestal niet aan die toepassingsvoorwaarde voldoen.

Toch kan je reeds genieten van het verlaagde tarief van 6% (i.p.v. 10%) voor de nieuwe aankoop, ondanks het feit dat je wettelijk gezien nog eigenaar blijft van de voormalige gezinswoning tot de echtscheiding helemaal rond is.

De regeling is de laatste jaren versoepeld op dat vlak: Je betaalt op het moment van de aankoop het gewone registratierecht van 10%, maar nadien kan teruggave worden bekomen voor het verlaagde tarief (6%), of je kan ervoor kiezen ineens het verlaagde tarief toe te passen omdat de toebedeling van de huidige woning spoedig zal volgen.

Bovendien kan je ook genieten van de zogenaamde “meeneembaarheid van registratierechten”, waarbij de registratierechten die destijds bij de aankoop werden betaald, gedeeltelijk gerecupereerd kunnen worden. Maximaal kan dit gaan om een fiscaal voordeel van € 12.500. Zeker de moeite om grondig advies in te winnen dus!

Maak nu een afspraak voor verdere informatie of voor een intakegesprek: info@scheidingspraktijk.be

 

Kinderen in scheiding

Kinderen in scheiding

Tijdens en na de scheiding zwemmen de ex-partners vaak moeilijke watertjes door, emotioneel, sociaal, en financieel. Tegelijk is er ook de zorg naar de kinderen toe, die voor de uitdaging staan van een nieuwe start en nieuwe leefomstandigheden.

Een scheiding heeft altijd een aantal directe gevolgen voor de kinderen. Voor en na de scheiding wordt het kind geconfronteerd met conflicten, veranderingen en onzekerheden.
Na het uiteengaan van hun ouders stellen de meeste kinderen het goed. Uit onderzoek blijkt dat kinderen het feit van de scheiding uiteindelijk aanvaarden, ondanks hun protest en verdriet. Moeilijkheden komen er vooral door de manier waarop partners omgaan met hun scheiding.

Samen ouderen na de scheiding

Ook na de scheiding blijven de ex-partners samen de ouders van hun kinderen. Er is een einde gekomen aan de partnerrelatie maar niet aan de ouderrelatie ten aanzien van de kinderen. De praktische uitwerking ervan zal er echter anders gaan uitzien na de scheiding. Nog meer dan tijdens de relatie, vormen een goed overleg en duidelijke afspraken de basis voor een vlot lopend ouderschap na scheiding.

Daar zal iedereen het wel mee eens kunnen zijn… Maar hoe pak je dat nu concreet aan?

Kiezen voor scheidings- en ouderschapsbemiddeling in een multidisciplinaire aanpak

De Scheidingspraktijk v staat open voor koppels in scheiding en gescheiden ouders die zoeken naar een evenwicht in de regeling over hun kinderen. Een multidisciplinaire aanpak staat onze praktijk centraal en biedt een totaalaanpak aan de cliënten. Er is ruimte voor rustige gesprekken in bemiddelingskader, maar ook voor de nodige juridische ondersteuning en afhandeling van de vereiste procedures van echtscheiding in onderlinge toestemming voor de rechtbank of homologatie van bemiddelde ouderschapsovereenkomsten.

Ouders in scheiding moeten een heel aantal zaken afspreken over hun kinderen: een verblijfsregeling, verdeling van de kosten, domicilie, verdeling van fiscaal voordeel en kindergeld, uitwerken van een ouderschapsplan. Het is niet evident om daarover met elkaar in gesprek te gaan, zeker niet in een periode waarin de ouders vaak nog erg kwaad zijn op elkaar. Bemmidelingsgesprekken kunnen daarbij helpen.

Via een bemiddelingstraject komen ouders samen tot afspraken over de kinderen. Het verhoogt de kansen om te bouwen aan een nieuwe toekomst die leefbaar is voor de hen zelf, en voor hun kinderen. Scheidingsbemiddeling kan scheidingsconflicten helpen oplossen. Hoe beter de ouders zich ten aanzien van elkaar verhouden, hoe minder zwaar kinderen een scheiding ervaren.

Het alternatief is dat de familierechter uitspraak doet over de verblijfsregeling. Dit levert echter niet steeds een duurzame oplossing op, omdat de uitkomst van zo’n gerechtelijk parcours vaak niet door beide ouders wordt gedragen.

Uitgangspunt bij ouderschapsbemiddeling en scheidingsbegeleiding is dat de ouders, ook na hun scheiding, alles zelf zo veel als nodig in onderling overleg regelen in het belang van hun kinderen. Klinkt logisch, maar wat zijn daarbij de valkuilen?

Aandachtspunten

Het doorlopen van een scheidingstraject is niet leuk, daarover zal iedereen het eens zijn. En vaak zien partijen het tekenen van het scheidingsakkoord of de ouderschapsovereenkomst als de eindmeet van een erg moeilijke periode. Scheidende partners zijn daarom nogal eens geneigd om zich naar die eindmeet toe te haasten en bijvoorbeeld“een standaardregeling”over het verblijf van de kinderen op papier te zetten. Ze zullen het dan later wel onderling regelen. Het is echter belangrijk voldoende tijd te nemen om door de zure appel heen te bijten. Het loont op langere termijn niet om de moeilijke gesprekken uit de weg te gaan. Conflicten zijn niet noodzakelijk iets slechts. Ze zorgen ervoor dat gezegd wordt wat er nog gezegd moest worden, en dat de pijnpunten langzaamaan verzachten. De bemiddelaar schept een veilig kader waarbinnen ruimte is voor deze gesprekken.

Laat ons eerlijk zijn: het ouderschap op zich is vaak al een uitdaging. En dat blijft ook zeker zo nadat de ouders niet meer als partners door het leven gaan. Vermijd daarom standaardregelingen en zoek samen met een bemiddelaar naar een evenwichtig akkoord dat op alle vlak grondig werd doorgesproken.  Wat is trouwens een goede regeling? Verblijfsco-ouderschap, omdat ‘iedereen dat zo doet’? Familiale bemiddeling, en meer in het bijzonder overeenkomsten over kinderen, gaat om maatwerk. Een goede regeling is de regeling die werkt voor jouw gezin.

Ouders in scheiding voelen zich vaak schuldig tegenover hun kinderen en proberen daarom alles te regelen in het belang van de kinderen. Mooi, maar wat is dat nu juist, het belang van het kind? Durf als ouders ook samen te kijken naar wat voor jullie werkt. Denk maar aan de instructies van de steward in het vliegtuig: zet eerst zelf je luchtmasker op, en zorg nadien voor dat van de kinderen. Ouders die zelf tevreden zijn met de verblijfsregeling voor hun kinderen, zullen als vanzelf een nieuwe stabiele en warme omgeving opbouwen voor zichzelf en hun kinderen. Durf dus out of the box te denken, en vooral: laat je goed begeleiden door een gespecialiseerd bemiddelaar!

 

 

Bird nesting

“Birdnesting” als verblijfsregeling voor de kinderen

Meer en meer ouders in scheiding komen overeen om de kinderen in de ouderlijke woning te laten verblijven en zelf, volgens een bepaald schema, met de kinderen in het huis te verblijven en de zorg voor hun rekening te nemen. Deze vorm van co-ouderschap,  waarbij niet de kinderen maar wel de ouders van huis wisselen, wordt ook wel “birdnesting” genoemd. Vaak is dit een tijdelijke regeling ontstaat door de feitelijke scheiding bij wijze van overgangsregime. Maar soms beslissen ouders om dit systeem op langere termijn te gaan toepassen.

Voor- en nadelen?

Birdnesting is sterk gericht op de behoeften van het kind. De kinderen kunnen hun leven voortzetten in hun bekende thuisomgeving en hoeven dus niet te pendelen tussen twee huizen. Daardoor vergroot deze vorm van co-ouderschap het gevoel van stabiliteit voor de kinderen.

Maar van de ouders vraagt het veel.

Bird-nesting is in het algemeen duur: er zijn in totaal drie huizen te betalen in plaats van twee.  Elke ouder heeft immers ook een verblijfplaats nodig in de periodes waarin de andere ouder bij de kinderen verblijft. Anderzijds kunnen de ouders de kosten van de eigen woonst ook wel lager houden: de eigen woonst kan bescheiden zijn aangezien de kinderen er niet verblijven. Er moeten ook geen dubbele aankopen gebeuren: kleren, speelgoed, bedden enzovoort zijn ter beschikking in de gedeelde woonst. Sommige ouders kiezen ervoor ook het nieuwe verblijf te delen: één appartement waar zij afwisselend verblijven wanneer ze niet bij de kinderen zijn.

Het mag wel duidelijk zijn dat deze vorm van co-ouderschap niet voor iedereen werkt. Er moet een normale communicatie en een goede verstandhouding mogelijk zijn tussen de ouders. Ze delen tenslotte een huis, en de naleving van bepaalde huisregels zijn daarbij noodzakelijk om ergernissen te voorkomen.

Birdnesting als tijdelijke oplossing

Birdnesting kan zeker als tijdelijke oplossing goed werken, mits er een goede verstandhouding tussen de ouders bestaat. Het geeft de kinderen de kans om geleidelijk aan de nieuwe situatie te wennen. Bovendien voel je als ouder aan de lijve aan wat later aan de kinderen wordt gevraagd: heen en weer verhuizen tussen twee plekken, je spulletjes steeds opnieuw inpakken en uitladen. Alleszins zal dit je inlevingsvermogen naar de kinderen toe vergroten.

Goede afspraken maken goed vrienden

Een systeem zoals “birdnesting” heeft enkel kans op slagen mits er goede afspraken zijn gemaakt: Verdeling van de kosten van de gezamenlijke woning en de eigen woning, energiekosten en grondlasten, onderhouds- en herstellingskosten;  Regeling met betrekking tot de fiscaliteit: enkel de ouder die ingeschreven blijft in de gemeenschappelijke woning zal van de fiscale woningaftrek van de hypothecaire lening kunnen genieten. Wordt daarvoor een verrekening tussen de ouders gedaan?; Wordt er al een termijn vastgelegd waarna opnieuw rond de tafel wordt gezeten om het systeem te evalueren?; Afspraken over eventuele toekomstige partners die al dan niet mee deeltijds in de gemeenschappelijke woning verblijven,…

Een systeem van bird nesting heeft overigens ook fiscale implicaties, bijvoorbeeld op het vlak van aftrekbaarheid van onderhoudsgeld. Laat je dus goed informeren op voorhand!

EOT – hoe verloopt een echtscheiding in onderlinge toestemming

EOO of EOT

Het Belgische recht voorziet verschillende scheidingsprocedures: volgens de echtscheidingsprocedure van EOT (echtscheiding in onderlinge toestemming) of volgens de echtscheidingsprocedure van EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting).

Als één van de echtgenoten het initiatief tot scheiden neemt, zonder medewerking van de andere, kan een EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting) worden ingeleid.Hiervoor is vereist dat de echtgenoten reeds een bepaalde periode feitelijk gescheiden leven. Lukt het niet om in onderlinge toestemming te scheiden, dan is de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk de enige mogelijke weg. In dit geval stelt de rechter een notaris aan die alle activa en passiva zal verdelen die deel uitmaakten van het huwelijksvermogen.

Echtscheidingsprocedure in onderlinge overeenstemming

Een echtscheiding in onderlinge toestemming wordt bij de rechtbank in gang gezet nadat de echtgenoten een volledig akkoord met betrekking tot alle vermogensrechtelijke en familiale punten op papier hebben gezet. Er wordt dus geen rechter of notaris gelast met de verdeling van het huwelijksvermogen of met de regeling inzake de kinderen, maar de echtgenoten komen zelf tot een integraal akkoord De echtgenoten houden zelf de inhoud van het akkoord in handen, al is dat niet steeds even gemakkelijk… de voordelen zijn duidelijk.

Hoe lang duurt de scheiding in onderlinge toestemming?

Voordat de echtscheidingsprocedure in onderlinge toestemming bij de rechtbank wordt ingeleid, moeten de echtgenoten een volledig akkoord sluiten met betrekking tot de scheiding. Hoe lang dat duurt, hangt dus sterk af van wat er allemaal geregeld moet worden, en hoeveel discussie daarover bestaat.

De scheidende partners moeten alle vermogensrechtelijke zaken regelen: verdeling van de banktegoeden, aandelen, woning, personenbelasting, … Daarnaast wordt ook een familiale regeling getroffen: verblijfsregeling voor de kinderen, ouderlijk gezag, kosten/onderhoudsgeld voor de kinderen, en eventueel onderhoudsgeld tussen de echtgenoten, erfrecht tijdens de procedure enz.

Het akkoord wordt op papier gezet en het dossier wordt ingediend op de rechtbank.

Vanaf het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding in onderlinge toestemming wordt neergelegd op de rechtbank duurt het nog ongeveer 3 maanden voordat de scheiding officieel volledig rond is.

Schriftelijke scheidingsprocedure

De procedure van EOT verloopt in principe volledig schriftelijk. De echtgenoten moeten dus niet meer in persoon voor de rechter verschijnen,  het echtscheidingsvonnis wordt uitgesproken zonder dat de echtgenoten daarbij aanwezig zijn. De rechtbank stelt de (ex-) echtgenoten per brief in kennis van het echtscheidingsvonnis.

Voordelen van de scheiding in onderlinge toestemming

Scheiden is altijd moeilijk. Maar de manier waarop je je scheiding regelt heeft ook een grote impact.

Bij de scheiding in onderlinge toestemming houden de partners zelf de touwtjes in handen. Ze geven de taak niet uit handen aan advocaten en rechters, maar zoeken samen naar een evenwichtige regeling. Gemakkelijk is dat uiteraard niet altijd. Maar het resulteert wel in een akkoord en een regeling waar men zelf een zeg in heeft gehad, in plaats van in een rechterlijke uitspraak die een regeling van bovenaf oplegt.

Scheiden in onderlinge toestemming is bovendien de goedkoopste en snelste manier om de zaken geregeld te krijgen.

 

Nieuwe wet onderhoudsbijdragen voor kinderen

Nieuwe wet onderhoudsbijdragen kinderen

Op 10 januari 2019 trad de Wet van 21 december 2018 in werking betreffende onderhoudsbijdragen ten aanzien van kinderen. Intussen deed deze nieuwe wet zich al grondig voelen in de dagelijkse praktijk.

Doelstelling van de wet

De wet beoogt een meer objectieve en transparante berekening van onderhoudsbijdragen die voor kinderen betaald worden.

Het is inderdaad belangrijk dat een overeenkomst tot regeling van de kosten voor de kinderen grondig en duidelijk is opgesteld. De regeling van kosten voor de kinderen kan immers worden herzien wanneer zich gewijzigde omstandigheden voordoen met betrekking tot de ouders en kun inkomsten, de verblijfsregeling van de kinderen,…

De beoordeling van een verzoek tot wijziging kan vanzelfsprekend enkel correct gebeuren als ook duidelijk is wat de “begintoestand” was ten opzichte waarvan er nadien een wijziging zou zijn opgetreden.

Ik kom hier met met cliënten telkens op terug: een bedrag aan onderhoudsgeld zegt eigenlijk niet veel, als niet duidelijk is welke kosten dat bedrag juist dekt, en wat de onderliggende regeling is met betrekking tot verblijf van de kinderen, verdeling kindergeld, toekenning fiscaal voordeel…

So far so good: we zijn het er dus over eens dat een goede regeling over onderhoudsgeld voor kinderen ook duidelijk moet bepalen welke lading het onderhoudsgeld dekt, en hoe de rest van de regeling over de kinderen eruit ziet.

De nieuwe wet

De wijzigingen die door de wetswijziging werden ingevoerd, situeren zich op 2 vlakken, enerzijds op vlak van de motivering van de vastgestelde onderhoudsbijdrage en anderzijds wordt voorzien in een verduidelijking en indicatieve oplijsting van de categorie buitengewone kosten. Daarnaast worden ook een aantal clausules voortaan verplicht op te nemen in de overeenkomsten.

Overeenkomst over onderhoudsbijdragen voor kinderen

Er wordt een verplichting ingevoerd tot het motiveren van het bedrag van de onderhoudsbijdragen ten aanzien van kinderen. Deze verplichting bestond wettelijk al voor rechterlijke beslissingen tot vaststelling van onderhoudsbijdragen, en wordt nu uitgebreid naar alle overeenkomsten waarbij zo’n bijdrage wordt vastgesteld.

Met andere woorden: er moet dus worden toegelicht hoe men tot het vastgestelde bedrag is gekomen.

Op die manier heeft de rechter die achteraf een verzoek tot herziening van de onderhoudsbijdrage moet behandelen, zicht op de criteria die de ouders hanteerden om het oorspronkelijke bedrag te berekenen. Het zou het voor de rechter eenvoudiger moeten maken om na te gaan of die criteria inmiddels al dan niet zijn gewijzigd.

Maar hoe gebeurt die motivering dan precies? Door de verblijfsregeling voor de kinderen te beschrijven uiteraard, maar dat gebeurt ook nu reeds in elke degelijk opgestelde overeenkomst… Door aan te duiden ook wie het fiscaal voordeel van de kinderen ten laste geniet, en wie het kindergeld ontvangt, en door duidelijk op te lijsten welke kosten al dan niet door de onderhoudsbijdrage gedekt worden… Maar wordt het dan ook nodig de inkomsten van de ouders op het moment van de overeenkomst te vermelden?

Daarbij rijzen enkele bedenkingen… Ten eerste zullen niet alle ouders bereid zijn die gegevens op te nemen in de overeenkomst, maar bovenal: wat zijn dan juist de inkomsten? Ik denk maar aan het loon dat een zelfstandige zich vanuit de vennootschap uitkeert, grote inkomsten uit onroerend goed, … Hoe breng je dat in rekening, en hoever ga je dan in het omschrijven welke parameters al dan niet in aanmerking werden genomen.

Het antwoord op deze vragen zit m.i. vervat in de wettekst zelf. Artikel 1321 § 1 stelt dat rechtelijke beslissingen tot vaststelling van onderhoudsbijdragen moeten worden gemotiveerd op basis van de elementen opgesomd in zelfde artikel. Het betreft onder meer:

– aard en bedrag van de middelen van elk van de ouders;

– de gewone kosten waaruit het budget voor de kinderen is samengesteld, alsook de wijze van begroting;

– verduidelijking over aard van de buitengewone kosten en bijdrage van elk van de ouders daarin;

-verblijfsregeling van het kind;

– verdeling kinderbijslag en fiscaal voordeel;

– eventuele bijzondere omstandigheden…

De Wet van 21 december voert een tweede lid in, dat stelt dat overeenkomsten tot vaststelling van onderhoudsbijdragen de totstandkoming van de bijdrage moeten motiveren op basis van de boven aangehaalde elementen, of “een deel ervan”. Het lijkt dus niet nodig om àlle elementen uitdrukkelijk te omschrijven, maar het hoeft geen betoog dat een duidelijke en grondig opgestelde regeling bijdraagt aan een goed werkend akkoord.

praktijk van de rechtbanken

De griffies van de Familierechtbanken lijken daar echter anders over te denken…

Er werd een nieuw formulier in het leven geroepen dat verplicht moet worden gevoegd bij elk dossier voor echtscheiding in onderlinge toestemming waarbij kinderen zijn betrokken, en voor elke ouderschapsovereenkomst die ter homologatie zou worden neergelegd op de rechtbank.

Op dit formulier moeten de ouders allerlei zaken invullen, zoals hun netto maandinkomsten, het bedrag dat ze maandelijks aan huur of hypotheekaflossing betalen,…

Spijtig is dat de rechtbanken deze regeling met terugwerkende kracht toepassen. Dus ook de dossiers die al voor de wetswijziging en de nieuw uitgevonden bijlage zijn neergelegd, worden aan de nieuwe regels onderworpen. Dit leidt in de praktijk tot scheidingen die niet in gang worden gezet, en partijen die persoonlijk voor de rechter moeten verschijnen, hoewel die persoonlijke verschijning in principe werd afgeschaft al een hele tijd geleden. Vervelend… voor de betrokken bemiddelaars, notarissen of advocaten, en niet in het minst voor de scheidende partners zelf.

Buitengewone onderhoudskosten

Bij Koninklijk Besluit zal een lijst worden vastgesteld met buitengewone kosten voor kinderen, alsook de wijze van afrekening over die kosten.

Het is erg belangrijk dat deze categorie van kosten uitdrukkelijk en weloverwogen worden opgesomd, want laat duidelijk zijn: de uitgaven voor buitengewone kosten van de kinderen zijn niet begrepen in de vastgestelde onderhoudsbijdrage. De ouder die onderhoudsbijdrage voor de kinderen betaalt, kan daarnaast dus ook nog worden aangesproken om zijn aandeel in de buitengewone kosten te voldoen.

Het Koninklijk Besluit zal voorzien dat over een aantal van die buitengewone kosten vooraf zal moeten overlegd worden tussen de ouders en dat er een uitdrukkelijk akkoord zal moeten zijn van beide ouders, behoudens in gevallen van hoogdringendheid of overmacht.

De ouder krijgt een verzoek tot akkoord toegestuurd. Hij heeft 21 dagen om op de vraag te reageren; bij schoolvakanties van minstens één week krijgt hij 30 dagen de tijd. Reageert de ouder niet, dan gaat men ervan uit dat hij akkoord is met de uitgave. Is de ouder expliciet niet akkoord, dan kan de andere ouder de betwisting aan de rechter voorleggen.

De vastgelegde lijst met buitengewone kosten is indicatief. In de overeenkomst kan er door partijen dus van worden afgeweken.

Schuldvorderingen van buitengewone onderhoudskosten verjaren na vijf jaar.

Verplicht op te nemen clausules

Elke overeenkomst tot vaststelling van onderhoudsgeld moet voortaan uitdrukkelijk, én in begrijpelijke taal de clausule bevatten omtrent de mogelijkheid tot loonmachtiging bij onbetaalde onderhoudsgelden, alsook de gegevens en omschrijving van de werking van de DAVO (Dienst voor alimentatievorderingen).

Scheiden via bemiddeling

 

Waarom kiezen voor bemiddeling om uw scheiding te regelen?

Vaak komen scheidende partners terecht in een ‘vechtscheiding’ omdat ze niet weten hoe er op een andere manier mee om te gaan. Omdat ze niet met (meer) met elkaar kunnen praten, omdat de emoties erg hoog oplopen, en omdat overleg moeilijk en pijnlijk is.

De scheidingsbemiddelaar helpt bij het overwinnen van die moeilijkheden. Waarom zou je kiezen om te scheiden via bemiddeling?

1. Omdat het kan!

Niet iedereen is bekend met het concept van een scheidingsbemiddelaar.

Doordat het scheidingspercentage de voorbije jaren enorm is gestegen, neemt ook de vraag naar een nieuwe benadering van het scheidingsgebeuren toe. Scheiden is al lang geen taboe meer, en stilaan geraakt ook een nieuwe visie op de scheiding zelf ingeburgerd: die van het geweldloze scheidingstraject. We evolueren stilaan naar een maatschappelijke normalisering van de bewuste ontkoppeling bij een relatiebreuk. Dat wil echter niet zeggen dat scheiden ook “gemakkelijker” is, of dat het geen enorme impact heeft op je leven. De bemiddelaar begeleidt en reguleert de gesprekken. Er wordt een kader geschept waarbinnen beide partijen de kans hebben te zeggen wat gezegd moet worden.

2. Zorg voor later

Gerechtelijke procedures drijven het conflict op de spits en leiden vaak tot een onherstelbare breuk tussen de partijen. De bruggen worden verbrand, waardoor latere communicatie met elkaar moeilijk wordt. Het hele gebeuren laat een bittere smaak na.

Bemiddeling geeft je de kans om samen  tot afspraken te komen waar beide (ex-)partners achter staan. Het verhoogt aanzienlijk de kansen om te bouwen aan een nieuwe toekomst die leefbaar is voor jezelf en voor de kinderen.

3. Samen ouderen na de scheiding

Een scheiding is nooit gemakkelijk, en zeker niet wanneer er kinderen bij betrokken zijn.

Een scheiding heeft altijd een aantal directe gevolgen voor de kinderen. Voor en na de scheiding wordt het kind geconfronteerd met conflicten, veranderingen en onzekerheden.
Na het uiteengaan van hun ouders stellen de meeste kinderen het goed. Uit onderzoek blijkt dat kinderen het feit van de scheiding uiteindelijk aanvaarden, ondanks hun protest en verdriet. Moeilijkheden komen er vooral door de manier waarop partners omgaan met hun scheiding.

Dat is goed nieuws. De manier waarop jouw partnerscheiding verloopt, kan je immers mee sturen

Nog meer dan tijdens de relatie, vormen een goed ouderschapsakkoord en duidelijke afspraken de basis voor een vlot lopend ouderschap na scheiding.

De scheidingsbemiddelaar brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en zorgt ervoor dat de scheidende partners een weloverwogen beslissing nemen.

In de moeilijke en conflictueuze omstandigheden van een scheiding grijpen ouders al te vaak terug naar de rechtbank, waarbij aan de familierechter wordt gevraagd om een uitspraak te doen over de verblijfsregeling.
Dit levert echter niet steeds een duurzame oplossing op, omdat de uitkomst van zo’n gerechtelijk parcours niet door beide ouders wordt gedragen.
Veeleer dan een beslissing door de rechter te laten opleggen, zouden ouders kunnen proberen om samen tot een verblijfsregeling te komen die werkt voor hen en voor hun kinderen. De scheidingsbemiddelaar helpt je daarbij.

4. Volledige Juridische ondersteuning

Een scheiding is een emotioneel hobbelparcours. Maar daarnaast moeten er ook een heleboel zakelijke en praktische beslissingen worden genomen. Men zegt wel eens dat je in tijden van crisis nooit belangrijke beslissingen mag nemen. In een scheidingsverhaal moet dat echter wel. In een tijd van grote verandering en hevige gevoelens van verdriet en boosheid, moeten er dan ook nog eens zakelijke knopen worden ontward. Een grondige en professionele juridische ondersteuning is daarom van groot belang.

De cliënten van de Scheidingspraktijk kunnen rekenen op een volledige juridische ondersteuning. Om een weloverwogen akkoord te sluiten omtrent de scheiding dien je immers goed geïnformeerd te zijn over alle wettelijke en fiscale aspecten ervan.

De echtscheiding wordt door de bemiddelaar vastgelegd in een schriftelijk akkoord en ingediend op de rechtbank. De begeleiding en ondersteuning loopt door tot aan het echtscheidingsvonnis en het moment dat de scheiding door de rechter wordt uitgesproken.

De ouderschapsovereenkomst die met ongehuwde scheidende ouders is opgesteld, kan door de bemiddelaar worden voorgelegd aan de rechtbank ter homologatie. Zo wordt de overeenkomst bekleed met dezelfde uitvoerbare kracht als die van een vonnis van de rechtbank. Bemiddeling is dus een volwaardige en juridisch erkende wijze van conflictoplossing.

5. Sneller en goedkoper

Ook niet onbelangrijk: een echtscheiding via de scheidingsbemiddelaar is goedkoper en verloopt ook sneller dan wanneer beide partners een eigen advocaat aanstellen. De kosten van de bemiddeling worden door de twee partijen gedeeld.

De bemiddelaar regelt de scheiding op het tempo van de scheidende partners. Zijn er weinig discussiepunten en zitten de partners grotendeels op dezelfde golflengte, dan kan het scheidingsakkoord op enkele uren rond geraken. Moeten er nog een aantal knopen ontward worden, dan brengt de bemiddelaar het gesprek daarover op gang. Een constructieve aanpak van de conflicten is daarbij het uitgangspunt.