EOT – hoe verloopt een echtscheiding in onderlinge toestemming
De procedure van echtscheiding in onderlinge toestemming, of in het kort de EOT, is de snelste en goedkoopste manier om uit de echt te scheiden. De echtgenoten houden zelf de touwtjes in handen, en bereiken samen - onder begeleiding van een gespecialiseerd bemiddelaar- een globaal EOT akkoord.
procedure, EOT, echtscheiding in onderlinge toestemming
21378
post-template-default,single,single-post,postid-21378,single-format-standard,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Title Image

EOT – hoe verloopt een echtscheiding in onderlinge toestemming

EOT – hoe verloopt een echtscheiding in onderlinge toestemming

EOO of EOT

Het Belgische recht voorziet verschillende scheidingsprocedures: volgens de echtscheidingsprocedure van EOT (echtscheiding in onderlinge toestemming) of volgens de echtscheidingsprocedure van EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting).

Als één van de echtgenoten het initiatief tot scheiden neemt, zonder medewerking van de andere, kan een EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting) worden ingeleid.Hiervoor is vereist dat de echtgenoten reeds een bepaalde periode feitelijk gescheiden leven. Lukt het niet om in onderlinge toestemming te scheiden, dan is de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk de enige mogelijke weg. In dit geval stelt de rechter een notaris aan die alle activa en passiva zal verdelen die deel uitmaakten van het huwelijksvermogen.

Echtscheidingsprocedure in onderlinge overeenstemming

Een echtscheiding in onderlinge toestemming wordt bij de rechtbank in gang gezet nadat de echtgenoten een volledig akkoord met betrekking tot alle vermogensrechtelijke en familiale punten op papier hebben gezet. Er wordt dus geen rechter of notaris gelast met de verdeling van het huwelijksvermogen of met de regeling inzake de kinderen, maar de echtgenoten komen zelf tot een integraal akkoord De echtgenoten houden zelf de inhoud van het akkoord in handen, al is dat niet steeds even gemakkelijk… de voordelen zijn duidelijk.

Hoe lang duurt de scheiding in onderlinge toestemming?

Voordat de echtscheidingsprocedure in onderlinge toestemming bij de rechtbank wordt ingeleid, moeten de echtgenoten een volledig akkoord sluiten met betrekking tot de scheiding. Hoe lang dat duurt, hangt dus sterk af van wat er allemaal geregeld moet worden, en hoeveel discussie daarover bestaat.

De scheidende partners moeten alle vermogensrechtelijke zaken regelen: verdeling van de banktegoeden, aandelen, woning, personenbelasting, … Daarnaast wordt ook een familiale regeling getroffen: verblijfsregeling voor de kinderen, ouderlijk gezag, kosten/onderhoudsgeld voor de kinderen, en eventueel onderhoudsgeld tussen de echtgenoten, erfrecht tijdens de procedure enz.

Het akkoord wordt op papier gezet en het dossier wordt ingediend op de rechtbank.

Vanaf het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding in onderlinge toestemming wordt neergelegd op de rechtbank duurt het nog ongeveer 3 maanden voordat de scheiding officieel volledig rond is.

Schriftelijke scheidingsprocedure

De procedure van EOT verloopt in principe volledig schriftelijk. De echtgenoten moeten dus niet meer in persoon voor de rechter verschijnen,  het echtscheidingsvonnis wordt uitgesproken zonder dat de echtgenoten daarbij aanwezig zijn. De rechtbank stelt de (ex-) echtgenoten per brief in kennis van het echtscheidingsvonnis.

Voordelen van de scheiding in onderlinge toestemming

Scheiden is altijd moeilijk. Maar de manier waarop je je scheiding regelt heeft ook een grote impact.

Bij de scheiding in onderlinge toestemming houden de partners zelf de touwtjes in handen. Ze geven de taak niet uit handen aan advocaten en rechters, maar zoeken samen naar een evenwichtige regeling. Gemakkelijk is dat uiteraard niet altijd. Maar het resulteert wel in een akkoord en een regeling waar men zelf een zeg in heeft gehad, in plaats van in een rechterlijke uitspraak die een regeling van bovenaf oplegt.

Scheiden in onderlinge toestemming is bovendien de goedkoopste en snelste manier om de zaken geregeld te krijgen.