Kinderen in scheiding
21556
post-template-default,single,single-post,postid-21556,single-format-standard,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Title Image

Kinderen in scheiding

Kinderen in scheiding

Kinderen in scheiding

Tijdens en na de scheiding zwemmen de ex-partners vaak moeilijke watertjes door, emotioneel, sociaal, en financieel. Tegelijk is er ook de zorg naar de kinderen toe, die voor de uitdaging staan van een nieuwe start en nieuwe leefomstandigheden.

Een scheiding heeft altijd een aantal directe gevolgen voor de kinderen. Voor en na de scheiding wordt het kind geconfronteerd met conflicten, veranderingen en onzekerheden.
Na het uiteengaan van hun ouders stellen de meeste kinderen het goed. Uit onderzoek blijkt dat kinderen het feit van de scheiding uiteindelijk aanvaarden, ondanks hun protest en verdriet. Moeilijkheden komen er vooral door de manier waarop partners omgaan met hun scheiding.

Samen ouderen na de scheiding

Ook na de scheiding blijven de ex-partners samen de ouders van hun kinderen. Er is een einde gekomen aan de partnerrelatie maar niet aan de ouderrelatie ten aanzien van de kinderen. De praktische uitwerking ervan zal er echter anders gaan uitzien na de scheiding. Nog meer dan tijdens de relatie, vormen een goed overleg en duidelijke afspraken de basis voor een vlot lopend ouderschap na scheiding.

Daar zal iedereen het wel mee eens kunnen zijn… Maar hoe pak je dat nu concreet aan?

Kiezen voor scheidings- en ouderschapsbemiddeling in een multidisciplinaire aanpak

De Scheidingspraktijk v staat open voor koppels in scheiding en gescheiden ouders die zoeken naar een evenwicht in de regeling over hun kinderen. Een multidisciplinaire aanpak staat onze praktijk centraal en biedt een totaalaanpak aan de cliënten. Er is ruimte voor rustige gesprekken in bemiddelingskader, maar ook voor de nodige juridische ondersteuning en afhandeling van de vereiste procedures van echtscheiding in onderlinge toestemming voor de rechtbank of homologatie van bemiddelde ouderschapsovereenkomsten.

Ouders in scheiding moeten een heel aantal zaken afspreken over hun kinderen: een verblijfsregeling, verdeling van de kosten, domicilie, verdeling van fiscaal voordeel en kindergeld, uitwerken van een ouderschapsplan. Het is niet evident om daarover met elkaar in gesprek te gaan, zeker niet in een periode waarin de ouders vaak nog erg kwaad zijn op elkaar. Bemmidelingsgesprekken kunnen daarbij helpen.

Via een bemiddelingstraject komen ouders samen tot afspraken over de kinderen. Het verhoogt de kansen om te bouwen aan een nieuwe toekomst die leefbaar is voor de hen zelf, en voor hun kinderen. Scheidingsbemiddeling kan scheidingsconflicten helpen oplossen. Hoe beter de ouders zich ten aanzien van elkaar verhouden, hoe minder zwaar kinderen een scheiding ervaren.

Het alternatief is dat de familierechter uitspraak doet over de verblijfsregeling. Dit levert echter niet steeds een duurzame oplossing op, omdat de uitkomst van zo’n gerechtelijk parcours vaak niet door beide ouders wordt gedragen.

Uitgangspunt bij ouderschapsbemiddeling en scheidingsbegeleiding is dat de ouders, ook na hun scheiding, alles zelf zo veel als nodig in onderling overleg regelen in het belang van hun kinderen. Klinkt logisch, maar wat zijn daarbij de valkuilen?

Aandachtspunten

Het doorlopen van een scheidingstraject is niet leuk, daarover zal iedereen het eens zijn. En vaak zien partijen het tekenen van het scheidingsakkoord of de ouderschapsovereenkomst als de eindmeet van een erg moeilijke periode. Scheidende partners zijn daarom nogal eens geneigd om zich naar die eindmeet toe te haasten en bijvoorbeeld“een standaardregeling”over het verblijf van de kinderen op papier te zetten. Ze zullen het dan later wel onderling regelen. Het is echter belangrijk voldoende tijd te nemen om door de zure appel heen te bijten. Het loont op langere termijn niet om de moeilijke gesprekken uit de weg te gaan. Conflicten zijn niet noodzakelijk iets slechts. Ze zorgen ervoor dat gezegd wordt wat er nog gezegd moest worden, en dat de pijnpunten langzaamaan verzachten. De bemiddelaar schept een veilig kader waarbinnen ruimte is voor deze gesprekken.

Laat ons eerlijk zijn: het ouderschap op zich is vaak al een uitdaging. En dat blijft ook zeker zo nadat de ouders niet meer als partners door het leven gaan. Vermijd daarom standaardregelingen en zoek samen met een bemiddelaar naar een evenwichtig akkoord dat op alle vlak grondig werd doorgesproken.  Wat is trouwens een goede regeling? Verblijfsco-ouderschap, omdat ‘iedereen dat zo doet’? Familiale bemiddeling, en meer in het bijzonder overeenkomsten over kinderen, gaat om maatwerk. Een goede regeling is de regeling die werkt voor jouw gezin.

Ouders in scheiding voelen zich vaak schuldig tegenover hun kinderen en proberen daarom alles te regelen in het belang van de kinderen. Mooi, maar wat is dat nu juist, het belang van het kind? Durf als ouders ook samen te kijken naar wat voor jullie werkt. Denk maar aan de instructies van de steward in het vliegtuig: zet eerst zelf je luchtmasker op, en zorg nadien voor dat van de kinderen. Ouders die zelf tevreden zijn met de verblijfsregeling voor hun kinderen, zullen als vanzelf een nieuwe stabiele en warme omgeving opbouwen voor zichzelf en hun kinderen. Durf dus out of the box te denken, en vooral: laat je goed begeleiden door een gespecialiseerd bemiddelaar!