Scheiden via bemiddeling
Waarom scheiden via bemiddeling? Er zijn een aantal goede redenen, niet in het minst de kostprijs uiteraard...
scheiden, bemiddeling
21434
post-template-default,single,single-post,postid-21434,single-format-standard,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Title Image

Scheiden via bemiddeling

Scheiden via bemiddeling

 

Waarom kiezen voor bemiddeling om uw scheiding te regelen?

Vaak komen scheidende partners terecht in een ‘vechtscheiding’ omdat ze niet weten hoe er op een andere manier mee om te gaan. Omdat ze niet met (meer) met elkaar kunnen praten, omdat de emoties erg hoog oplopen, en omdat overleg moeilijk en pijnlijk is.

De scheidingsbemiddelaar helpt bij het overwinnen van die moeilijkheden. Waarom zou je kiezen om te scheiden via bemiddeling?

1. Omdat het kan!

Niet iedereen is bekend met het concept van een scheidingsbemiddelaar.

Doordat het scheidingspercentage de voorbije jaren enorm is gestegen, neemt ook de vraag naar een nieuwe benadering van het scheidingsgebeuren toe. Scheiden is al lang geen taboe meer, en stilaan geraakt ook een nieuwe visie op de scheiding zelf ingeburgerd: die van het geweldloze scheidingstraject. We evolueren stilaan naar een maatschappelijke normalisering van de bewuste ontkoppeling bij een relatiebreuk. Dat wil echter niet zeggen dat scheiden ook “gemakkelijker” is, of dat het geen enorme impact heeft op je leven. De bemiddelaar begeleidt en reguleert de gesprekken. Er wordt een kader geschept waarbinnen beide partijen de kans hebben te zeggen wat gezegd moet worden.

2. Zorg voor later

Gerechtelijke procedures drijven het conflict op de spits en leiden vaak tot een onherstelbare breuk tussen de partijen. De bruggen worden verbrand, waardoor latere communicatie met elkaar moeilijk wordt. Het hele gebeuren laat een bittere smaak na.

Bemiddeling geeft je de kans om samen  tot afspraken te komen waar beide (ex-)partners achter staan. Het verhoogt aanzienlijk de kansen om te bouwen aan een nieuwe toekomst die leefbaar is voor jezelf en voor de kinderen.

3. Samen ouderen na de scheiding

Een scheiding is nooit gemakkelijk, en zeker niet wanneer er kinderen bij betrokken zijn.

Een scheiding heeft altijd een aantal directe gevolgen voor de kinderen. Voor en na de scheiding wordt het kind geconfronteerd met conflicten, veranderingen en onzekerheden.
Na het uiteengaan van hun ouders stellen de meeste kinderen het goed. Uit onderzoek blijkt dat kinderen het feit van de scheiding uiteindelijk aanvaarden, ondanks hun protest en verdriet. Moeilijkheden komen er vooral door de manier waarop partners omgaan met hun scheiding.

Dat is goed nieuws. De manier waarop jouw partnerscheiding verloopt, kan je immers mee sturen

Nog meer dan tijdens de relatie, vormen een goed ouderschapsakkoord en duidelijke afspraken de basis voor een vlot lopend ouderschap na scheiding.

De scheidingsbemiddelaar brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en zorgt ervoor dat de scheidende partners een weloverwogen beslissing nemen.

In de moeilijke en conflictueuze omstandigheden van een scheiding grijpen ouders al te vaak terug naar de rechtbank, waarbij aan de familierechter wordt gevraagd om een uitspraak te doen over de verblijfsregeling.
Dit levert echter niet steeds een duurzame oplossing op, omdat de uitkomst van zo’n gerechtelijk parcours niet door beide ouders wordt gedragen.
Veeleer dan een beslissing door de rechter te laten opleggen, zouden ouders kunnen proberen om samen tot een verblijfsregeling te komen die werkt voor hen en voor hun kinderen. De scheidingsbemiddelaar helpt je daarbij.

4. Volledige Juridische ondersteuning

Een scheiding is een emotioneel hobbelparcours. Maar daarnaast moeten er ook een heleboel zakelijke en praktische beslissingen worden genomen. Men zegt wel eens dat je in tijden van crisis nooit belangrijke beslissingen mag nemen. In een scheidingsverhaal moet dat echter wel. In een tijd van grote verandering en hevige gevoelens van verdriet en boosheid, moeten er dan ook nog eens zakelijke knopen worden ontward. Een grondige en professionele juridische ondersteuning is daarom van groot belang.

De cliënten van de Scheidingspraktijk kunnen rekenen op een volledige juridische ondersteuning. Om een weloverwogen akkoord te sluiten omtrent de scheiding dien je immers goed geïnformeerd te zijn over alle wettelijke en fiscale aspecten ervan.

De echtscheiding wordt door de bemiddelaar vastgelegd in een schriftelijk akkoord en ingediend op de rechtbank. De begeleiding en ondersteuning loopt door tot aan het echtscheidingsvonnis en het moment dat de scheiding door de rechter wordt uitgesproken.

De ouderschapsovereenkomst die met ongehuwde scheidende ouders is opgesteld, kan door de bemiddelaar worden voorgelegd aan de rechtbank ter homologatie. Zo wordt de overeenkomst bekleed met dezelfde uitvoerbare kracht als die van een vonnis van de rechtbank. Bemiddeling is dus een volwaardige en juridisch erkende wijze van conflictoplossing.

5. Sneller en goedkoper

Ook niet onbelangrijk: een echtscheiding via de scheidingsbemiddelaar is goedkoper en verloopt ook sneller dan wanneer beide partners een eigen advocaat aanstellen. De kosten van de bemiddeling worden door de twee partijen gedeeld.

De bemiddelaar regelt de scheiding op het tempo van de scheidende partners. Zijn er weinig discussiepunten en zitten de partners grotendeels op dezelfde golflengte, dan kan het scheidingsakkoord op enkele uren rond geraken. Moeten er nog een aantal knopen ontward worden, dan brengt de bemiddelaar het gesprek daarover op gang. Een constructieve aanpak van de conflicten is daarbij het uitgangspunt.