Gesprekken

We werken met een uurtarief van 120,00 euro.

Opmaak overeenkomsten 

Overeenkomsten worden gefactureerd aan de hand van een vast forfaitair bedrag. Zo weten jullie vooraf precies hoeveel jullie hiervoor dienen te betalen. De som dient volledig voldaan te zijn alvorens de overeenkomst wordt afgeleverd. 
We hanteren de volgende bedragen:
– EOT-overeenkomst: 1200,00 euro;
– ouderschapsovereenkomst: 700,00 euro;
– bemiddelingsakkoord onroerend goed: 400,00 euro.

Administratiekost

We rekenen bij de opstart van een dossier een eenmalige kost aan van 75,00 euro voor alle administratie- en verplaatsingskosten.