Nieuwe wet onderhoudsbijdragen voor kinderen
|

Nieuwe wet onderhoudsbijdragen voor kinderen

Op 10 januari 2019 trad de Wet van 21 december 2018 in werking betreffende onderhoudsbijdragen ten aanzien van kinderen. Intussen deed deze nieuwe wet zich al grondig voelen in de dagelijkse praktijk.Doelstelling van de wet De wet beoogt een meer objectieve en transparante berekening van onderhoudsbijdragen die voor kinderen betaald worden. Het is inderdaad belangrijk…

De nieuwe bemiddelingswet

De nieuwe bemiddelingswet

We zijn al een tijdje in volle verwachting, en eindelijk ligt nu het wetsontwerp voor ter wijziging van het Gerechtelijk Wetboek. Al in 2005 werd bemiddeling wettelijk omkaderd en ingeschreven in ons Gerechtelijk Wetboek, maar de grote bekendheid van deze vorm van alternatieve conflictoplossing bleef voorlopig uit. Bedoeling van de nieuwe bemiddelingswet is nu de…

Wijziging van het huwelijksvermogensrecht: scheiding van goederen
|

Wijziging van het huwelijksvermogensrecht: scheiding van goederen

In een vorige bijdrage ging ik in op het wetsvoorstel tot wijziging van het huwelijksvermogensrecht ten aanzien van de gemeenschapsstelsels. Nu geef ik graag even een een overzicht van de gevolgen van de verwachte wetswijziging met betrekking tot het stelsel van scheiding van goederen. Scheiding van goederen versus gemeenschapsstelsel Ook in het stelsel van goederen…

Wijziging van het huwelijksvermogensrecht: gemeenschapsstelsels
|

Wijziging van het huwelijksvermogensrecht: gemeenschapsstelsels

Het wetsvoorstel van 12 december 2017 voorziet heel wat wijzigingen aan het huwelijksvermogensrecht. Dit zowel voor de gemeenschapsstelsels (daaronder valt het wettelijk stelsel voor de echtgenoten die zonder contract huwden, maar ook de ‘conventionele’ gemeenschapsstelsels). De inwerkingtreding van de wet is in principe voorzien op 1 september 2018, en zou moeten samenvallen met de inwerkingtreding…