21137
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21137,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Welkom bij de Scheidingspraktijk

De Scheidingspraktijk – Praktijk voor familiale bemiddeling en scheidingsbegeleiding

Welkom op de website van De Scheidingspraktijk. De bemiddelaars van de Scheidingspraktijk staan klaar om u te begeleiden doorheen een procedure van echtscheiding in onderlinge toestemming of het opmaken van een ouderschapsovereenkomst, en bemiddelen in alle conflicten die daarmee verband houden.

Wij ondersteunen en begeleiden u doorheen de volledige echtscheiding: van het eerste gesprek tot de inleiding van de echtscheidingsprocedure bij de Rechtbank. Ongehuwde ouders die uit elkaar gaan, worden begeleid bij de opmaak van een ouderschapsovereenkomst, die vervolgens wordt gehomologeerd door de Familierechtbank of van registratie kan worden voorzien. Ook koppels die al een hele tijd uit elkaar zijn, maar nooit iets op papier hebben gezet over de kinderen, kunnen bij ons terecht voor het opstellen van een ouderschapsovereenkomst.

Onze multidisciplinaire aanpak staat voor een mix van juridische ondersteuning en aandacht voor het menselijke aspect van het scheidingsproces.

 

De wettelijke procedureregels om te kunnen scheiden werden de laatste jaren alsmaar versoepeld. Veel koppels scheiden, en de procedure hoeft niet noodzakelijk lang te duren. Sinds een tijdje moeten scheidende koppels zelfs niet meer voor de rechter verschijnen. Maar dat wil niet zeggen dat de persoonlijke beleving van een scheiding vlot en soepel verloopt. Een scheidingsparcours heeft een zakelijke kant, maar ook een emotionele, en daar hebben wij oog voor.

We geloven bij de Scheidingspraktijk heel erg in de kracht van een goede doorverwijzing. De beste dienstverlening bestaat volgens ons in het zoeken naar de best mogelijke ondersteuning voor elke individuele cliënt, en daarbij hoort ook een goede doorverwijzing wanneer dat nodig is. Het kernteam van de Scheidingspraktijk bestaat uit onze drie juridisch geschoolde familiaal bemiddelaars. Sinds kort werd ons team uitgebreid met een psychologe-bemiddelaar. Cliënten die nood hebben aan bijkomende psychologische ondersteuning of een versterkend traject doorheen het scheidingsproces kunnen dus ook bij ons terecht.

WAT WE DOEN

Echtscheiding in onderlinge toestemming

Een echtscheiding in onderlinge toestemming (EOT) kan bij de rechtbank in gang worden gezet zodra een volledig akkoord met betrekking tot alle vermogensrechtelijke en familiale punten op papier staat. De bemiddelaars –juristen van de Scheidingspraktijk begeleiden de scheiding en geven het nodige juridisch advies. De besprekingen resulteren in een schriftelijk akkoord tot echtscheiding in onderlinge toestemming en neerlegging van  het dossier op de rechtbank. Een volledige begeleiding dus, vanaf het eerste gesprek, doorheen de opmaak van een volledig EOT akkoord, en tot de rechter het echtscheidingsvonnis uitspreekt.

Ouderschapsovereenkomst

Ongehuwde ouders die uit elkaar gaan, zijn vooralsnog wettelijk niet verplicht een overeenkomst over de kinderen op papier te zetten.

Het verdient aanbeveling dit toch te doen. Duidelijke afspraken over de verblijfsregeling van de kinderen, de bijdrage van de ouders in de kosten, het organiseren van het gedeeld ouderlijk gezag als ex-partners, verdeling van fiscale voordelen en berekenen van onderhoudsgeld, uitwerken van een kindrekening, afspraken rond het kindergeld, domicilie van de kinderen…. Voorkom latere conflicten, door duidelijke afspraken over de kinderen op papier te zetten. 

Familiale bemiddeling

Of je al dan niet gehuwd was, bij een scheiding komt veel kijken.  Naar aanleiding van een relatiebreuk kunnen een heel aantal conflicten ontstaan, bijvoorbeeld over het verkopen of inkopen van de gezamenlijke woonst, over over vereffening van de rekeningen.Tussen ouders kunnen jaren na de scheiding (opnieuw) conflicten ontstaan, over de kinderen, over hoe communicatie over de kinderen verloopt, of over het wijzigen van de vroeger gemaakte afspraken. Via bemiddelingsgesprekken wordt naar een akkoord gezocht, dat uiteindelijk schriftelijk wordt bevestigd in de vorm van een bemiddelingsakkoord.

ONS TEAM 

Het team van de Scheidingspraktijk

Het team van de Scheidingspraktijk bestaat uit professionals met verschillende achtergronden. Omdat wij geloven in de kracht van samenwerking en een multidisciplinaire invalshoek. Onze juristen zijn gespecialiseerd in familierecht, echtscheidingsrecht en notarieel huwelijksvermogensrecht en gerechtelijk recht, en zijn ook erkend familiaal bemiddelaar. Daarnaast staat de Scheidingspraktijk ook voor de versterkende werking van een goede doorverwijzing.

Door de jaren heen bouwden wij een uitgebreid netwerk op van professionals met wie we samenwerken. Een goede dienstverlening bestaat volgens ons in het zoeken naar de best mogelijke ondersteuning voor elke individuele cliënt. Het kernteam van de Scheidingspraktijk bestaat uit onze drie juridisch geschoolde familiaal bemiddelaars. Voor cliënten die nood hebben aan bijkomende psychologische ondersteuning of een versterkend traject doorheen het scheidingsproces, koppelen wij terug naar een van onze professionele partners.

Notarieel jurist en erkend familiaal bemiddelaar

Vera Steyvers

contacteer Vera
Psychologe en erkend familiaal bemiddelaar - ervaren scheidingsbemiddelaar

Meike Pappens

contacteer Meike
Jurist en erkend familiaal bemiddelaar

Katrien Van Den Broeck

contacteer Katrien
ONZE AANPAK

BEMIDDELING

Familiale bemiddeling – EOT -ouderschapsconflict

Koppels die gaan scheiden hoeven daarvoor niet noodzakelijk een procedure voor de rechtbank uit te vechten met hun advocaat. Ze kunnen ook samen tot een akkoord komen, en de zaken uitpraten bij de bemiddelaar.

Eenvoudig is dat niet uiteraard. De koppels doen zelf het werk: samenzitten, zeggen wat er gezegd moet worden, en uiteindelijk tot een gezamenlijk akkoord komen.

De uiteindelijke beslissing wordt niet opgelegd door de rechter, maar partijen komen zelf tot een akkoord dat voor hen beiden aanvaardbaar is.

De bemiddelaar schept het kader waarbinnen een constructief gesprek mogelijk. De afbakening en tijd en ruimte, maakt dat partijen kunnen zeggen wat er gezegd moet worden om de knopen te ontwarren.

Soms is het nodig om daar eerst bij stil te staan, voordat er ruimte komt om tot zakelijke besprekingen over te gaan en beslissingen te nemen.

JURIDISCHE BEGELEIDING

Juridisch-fiscaal advies, opstellen juridische documenten

Via de bemiddelingsgesprekken komen partijen tot een gezamenlijk akkoord. Om tot een stevig, fundamenteel gedragen akkoord te komen, is het noodzakelijk dat men goed geïnformeerd werd. Bij de Scheidingspraktijk zijn we ervan overtuigd dat cliënten grondig geïnformeerd moeten zijn over hun opties, hun rechten en plichten, en de voor- en nadelen van bepaalde beslissingen. Alleen op die manier kunnen partijen een overeenkomst sluiten waarmee ze op lange termijn verder kunnen. De bemiddelaars van de Scheidingspraktijk beschikken over de nodige juridische expertise om de gemaakte akkoorden in de vorm van een juridisch bindende overeenkomst op papier te zetten. U kan bij ons ook terecht voor berekening en begroting van onderhoudsbijdragen voor de kinderen, op basis van geobjectiveerde simulaties. Zo kom je tot een grondig gedragen akkoord, en een kostenverdeling die je als ouder ook echt begrijpt.

Samen met u bekijken we ook de verdeling van fiscale voordelen in verband met de kinderen, en stemmen we die op elkaar af.

SCHEIDINGSBEGELEIDING

Doorverwijzing naar coaching of therapie doorheen de scheidingsperiode

Een scheiding heeft een enorme impact op een mensenleven. Hoe ga je doorheen zo’n scheidingsparcours? Hoe wil je jezelf opstellen naar je ex toe, en hoe geef je je ouderschap een vorm na de breuk? Je wil een vechtscheiding vermijden, maar bent ook niet bereid om op alles toe te geven. Hoe bewaar je het evenwicht, en hoe bewaar je de grenzen die voor jou belangrijk zijn? Een coach of therapeut kan hierin waardevolle ondersteuning bieden.

Soms wil men de scheiding wel regelen via bemiddeling, maar zijn er zodanig sterke emoties of verstoorde verhoudingen, dat dit simpelweg niet lukt.

Wij schrijven de zaak niet meteen af, maar zoeken naar een oplossing. Een tussenstop of paralel parcours bij een van onze professionele partners, kan veel onopgeklaarde kwesties ontmijnen. Op die manier wordt het vaak alsnog mogelijk om de scheiding via bemiddeling te regelen en de rechtbank te vermijden. Scheiden via bemiddeling is niet gemakkelijk. Partijen nemen zelf verantwoordelijkheid en zoeken samen naar een gepaste oplossing. Bijkomende ondersteuning kan net die extra sterkte geven die je bij momenten in een bemiddelingstraject nodig hebt.

ONZE BLOG
 • Scheiden via bemiddeling

    Waarom kiezen voor bemiddeling om uw scheiding te regelen? Vaak komen scheidende partners terecht in een ‘vechtscheiding’ omdat ze niet wet...

 • online bemiddeling

  Online bemiddeling, kan dat wel? Een online bemiddeling is niet evident. Niet voor de cliënten, en ook niet voor de bemiddelaar. De huidige maatregel...

 • Nieuwe wet onderhoudsbijdragen voor kinderen

  Nieuwe wet onderhoudsbijdragen kinderen Op 10 januari 2019 trad de Wet van 21 december 2018 in werking betreffende onderhoudsbijdragen ten aanzien van...

 • Kinderen in scheiding

  Kinderen in scheiding Tijdens en na de scheiding zwemmen de ex-partners vaak moeilijke watertjes door, emotioneel, sociaal, en financieel. Tegelijk is...

 • EOT – hoe verloopt een echtscheiding in onderlinge toestemming

  EOO of EOT Het Belgische recht voorziet verschillende scheidingsprocedures: volgens de echtscheidingsprocedure van EOT (echtscheiding in onderlinge to...

 • Een nieuwe woning aankopen tijdens de scheiding, kan dat?

  Kan je een nieuwe woning aankopen nog voordat de scheiding rond is? Een nieuwe woning kopen tijdens de scheiding… Kan dat wel? Deze vraag rijst gere...

 • Bird nesting

  “Birdnesting” als verblijfsregeling voor de kinderen Meer en meer ouders in scheiding komen overeen om de kinderen in de ouderlijke woning...

CONTACT

Heb je vragen, of maak je graag een afspraak? Vul onderstaand contactformulier in en je hoort spoedig van ons!

  Sint – Hubertusstraat 57

  2600 Antwerpen – Berchem

  info@scheidingspraktijk.be