Co-ouderschap, dus geen onderhoudsgeld?
|

Co-ouderschap, dus geen onderhoudsgeld?

Geen onderhoudsgeld bij gelijk gedeeld verblijf? Een vaak gedeelde veronderstelling: als de kinderen even vaak bij mama als bij papa verblijven, moet er geen onderhoudsgeld betaald worden. Dit is een verkeerde opvatting, maar de ervaring leert dat dit echt wel leeft. Om te bepalen of er onderhoudsgeld verschuldigd is, dient men met twee verdeelsleutels rekening…

aftrek van onderhoudsgeld
|

aftrek van onderhoudsgeld

Fiscale aftrek van onderhoudsgeld Betaalde onderhoudsgelden geven recht op aftrek in de personenbelasting, en dit kan een aanzienlijk fiscaal voordeel opleveren. Om van de aftrek te kunnen genieten, moet men wel een aantal voorwaarden respecteren. aftrekbare sommen 80% van het betaalde onderhoudsgeld is aftrekbaar van het netto belastbaar inkomen. Op dat afgetrokken bedrag betaalt de…

wijzigen van onderhoudsgeld
|

wijzigen van onderhoudsgeld

Wijzigen van onderhoudsgeld na de echtscheiding of ouderschapsovereenkomst Op het moment dat ouders uit elkaar gaan, leggen ze een regeling vast over de kinderen: wanneer ze bij welke ouder zullen verblijven, en hoe de kosten voor de kinderen tussen de ouders worden verdeeld. Wat als nadien bijvoorbeeld blijkt dat de onderhoudsbijdrage niet volstaat om de…

Onderhoudsgeld: do’s en don’ts
|

Onderhoudsgeld: do’s en don’ts

Wat is onderhoudsgeld? De begrippen onderhoudsgeld, onderhoudsbijdrage, onderhoudsuitkering en alimentatie betekenen veelal hetzelfde. Al deze omschrijvingen duiden op het betalen van bijdragen in het onderhoud van een kind door de ouders of op het betalen van een bijdrage in het onderhoud van de behoeftige ex-partner.verplichting tot bijdrage van elke ouder Elke ouder is verplicht bij…