Wijziging van het huwelijksvermogensrecht: scheiding van goederen
|

Wijziging van het huwelijksvermogensrecht: scheiding van goederen

In een vorige bijdrage ging ik in op het wetsvoorstel tot wijziging van het huwelijksvermogensrecht ten aanzien van de gemeenschapsstelsels. Nu geef ik graag even een een overzicht van de gevolgen van de verwachte wetswijziging met betrekking tot het stelsel van scheiding van goederen. Scheiding van goederen versus gemeenschapsstelsel Ook in het stelsel van goederen…

Wijziging van het huwelijksvermogensrecht: gemeenschapsstelsels
|

Wijziging van het huwelijksvermogensrecht: gemeenschapsstelsels

Het wetsvoorstel van 12 december 2017 voorziet heel wat wijzigingen aan het huwelijksvermogensrecht. Dit zowel voor de gemeenschapsstelsels (daaronder valt het wettelijk stelsel voor de echtgenoten die zonder contract huwden, maar ook de ‘conventionele’ gemeenschapsstelsels). De inwerkingtreding van de wet is in principe voorzien op 1 september 2018, en zou moeten samenvallen met de inwerkingtreding…