Wijziging van het huwelijksvermogensrecht: gemeenschapsstelsels
|

Wijziging van het huwelijksvermogensrecht: gemeenschapsstelsels

Het wetsvoorstel van 12 december 2017 voorziet heel wat wijzigingen aan het huwelijksvermogensrecht. Dit zowel voor de gemeenschapsstelsels (daaronder valt het wettelijk stelsel voor de echtgenoten die zonder contract huwden, maar ook de ‘conventionele’ gemeenschapsstelsels). De inwerkingtreding van de wet is in principe voorzien op 1 september 2018, en zou moeten samenvallen met de inwerkingtreding…