Kindrekening
|

Kindrekening

Elke ouder is verplicht bij te dragen in de onderhoudskosten van zijn kinderen. Dat de relatie tussen de ouders beëindigd wordt, wijzigt niets aan die onderhoudsverplichting van elke ouder ten aanzien van de kinderen. Maar hoe regel je die wederzijdse bijdrage in de kosten nu concreet? Verschillende soorten van kosten Het is belangrijk te weten…

Hoe wordt de onderhoudsbijdrage berekend?
|

Hoe wordt de onderhoudsbijdrage berekend?

Om te bepalen of er onderhoudsgeld verschuldigd is, dient men met twee verdeelsleutels rekening te houden: niet enkel de verblijfsregeling, maar ook de inkomsten van de beide ouders spelen hier mee. Als er een bepaald verschil is tussen de inkomsten van de ene tegenover de andere ouder, kan dit worden gelijkgetrokken door betaling van een…