Nog al te vaak komen scheidende partners terecht in een ‘vechtscheiding’… Omdat ze niet met (meer) met elkaar kunnen praten, omdat de emoties erg hoog oplopen of omdat men simpelweg geen andere manier zag.

Gerechtelijke procedures kunnen het conflict op de spits drijven, met een onherstelbare breuk tussen de partijen tot gevolg. De bruggen worden verbrand, waardoor latere communicatie met elkaar moeilijk wordt. Het hele gebeuren laat een bittere smaak na.

Via bemiddeling proberen wij het anders aan te pakken.

waaromkiezenvoorbem
bemiddeling-wat ma je verwachten van bemiddeling

Bemiddeling geeft jullie de kans om samen tot afspraken te komen, afspraken waar beide (ex)partners achter staan. De manier waarop jullie partnerscheiding verloopt, kunnen jullie zo mee sturen. Dit verhoogt aanzienlijk de kans om te bouwen aan een nieuwe toekomst die leefbaar is voor jullie (én voor de kinderen).

Een echtscheiding via een bemiddelaar is bovendien goedkoper en verloopt ook sneller dan wanneer beide partners een eigen advocaat aanstellen. Jullie betalen samen de kosten van één bemiddelaar, die jullie beiden op een onafhankelijke en onpartijdige manier bijstaat en alle nodige juridische info verstrekt.