wat mag je verwachten

Wat kan je van de bemiddelaar verwachten?

De bemiddelaar brengt de communicatie terug op gang. We laten de inhoud van het gesprek bij jullie, maar zorgen voor structuur in de onderhandeling zodat jullie beiden op een gelijkwaardige manier kunnen bijdragen aan de uitwerking van een akkoord.

Een bemiddelaar werkt voor alle partijen en waakt over de belangen van alle betrokkenen. Zonder standpunt in te nemen of oordeel te vellen, biedt de bemiddelaar een structuur aan waarbinnen de betrokkenen volgens bepaalde spelregels kunnen zoeken naar oplossingen. Binnen dit kader probeert de bemiddelaar een constructief gesprek op gang te brengen waarbij het gebruik van een ‘geweldloze communicatie’ wordt gestimuleerd.

Gedurende het bemiddelingstraject waakt de bemiddelaar over de belangen van de niet-aanwezige betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de kinderen van de scheidende ouders.

De bemiddelaars van de Scheidingspraktijk verstrekt bovendien alle nuttige juridische en fiscale informatie, vertaald naar jullie persoonlijke situatie.

We begeleiden jullie doorheen het volledige echtscheidingsproces. Voorkomen van discussie na de scheiding is daarbij het uitgangspunt. Dit is mogelijk door te spreken en denken vanuit belangen. Wat is voor jullie belangrijk?

Jullie hoeven niet naar een advocaat te gaan. Het gehele traject van de rechtbank en/of de notaris volgen wij samen met jullie op.

Indien een onroerend goed betrokken is in de regeling moet het akkoord over dit onroerend goed bij de notaris worden bevestigd vooraleer de echtscheiding kan worden ingeleid op de rechtbank. We begeleiden jullie daarbij en volgen de opmaak van de notariële akte mee op.

Dit alles uiteraard in een kader van absolute vertrouwelijkheid en onpartijdigheid. Als erkende bemiddelaars zijn wij gebonden aan het beroepsgeheim.

bemiddeling-wat ma je verwachten van bemiddeling

Wat verwacht de bemiddelaar van jou?

Jullie moeten bereid zijn om met elkaar te praten.

Bemiddeling kan enkel gebeuren op vrijwillige basis. Alle betrokken partijen moeten bereid zijn om de conflictoplossing via bemiddeling een kans te geven. Er moet dus minstens de bereidheid zijn om met elkaar te praten.

Tijdens de onderhandelingen moet alle noodzakelijke informatie op tafel komen. Alle partijen moeten over dezelfde informatie beschikken, zodat iedereen goed geïnformeerd kan beslissen. Hiertoe moeten partijen dus bereid zijn om open met elkaar te praten.

Verloop van het bemiddelingstraject

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we jullie situatie en bekijken we waar de knopen zitten. De ‘spelregels’ voor de interactie tijdens de gesprekken wordt uiteengezet.

In de loop van de gesprekken komen alle elementen waarover jullie een akkoord moeten sluiten aan bod. We bekijken over welke punten jullie eventueel al bepaalde (deel)akkoorden hebben gesloten.

Jullie krijgen een duidelijk antwoord op al jullie vragen over de juridische aspecten, over het verloop van de echtscheidingsprocedure, over de regeling van de onroerende goederen die bij de notaris moet worden vastgelegd, over onderhoudsgeld en eventuele berekening van onderhoudsgeld,…

Jullie onderhandelen onder begeleiding van onze erkende bemiddelaars en binnen het kader dat daarvoor wordt aangereikt.

De volgende stap is het zoeken naar concrete afspraken, die vervolgens in een bemiddelingsovereenkomst worden vastgelegd.

Wat mag je verwachten van bemiddeling-wat kan je van de bemiddelaar verwachten

Hoe lang duurt een bemiddelingstraject?

Een vaste omlijning van de duurtijd van een bemiddelingstraject kan niet worden bepaald omdat dit onder meer afhankelijk is van de complexiteit ervan, en van de houding van de betrokkenen zelf.

De duurtijd wordt bepaald door de betrokkenen zelf. Het zijn jullie zelf immers die de inhoud van de gesprekken in handen hebben.

Soms kan het zijn dat de ene partij meer tijd nodig heeft dan de andere, omdat de scheidingsbeslissing bijvoorbeeld nog niet is verwerkt. Het is belangrijk deze partij de tijd te geven die ze nodig heeft zodat jullie uiteindelijk samen op één lijn komen te staan.

Het kan ook zijn dat jullie allebei een snelle afhandeling willen, omdat de meeste zaken reeds onderling geregeld zijn en jullie vooral nood hebben aan de juridische begeleiding van het scheidingsproces.

wat mag je verwachten van bemiddeling

Vertrouwelijkheid

Er geldt een strikte vertrouwelijkheid van alle gesprekken en onderhandelingen, evenals van alle documenten en informatie die zouden worden worden gebruikt tijdens de onderhandelingen. Ze mogen niet worden gebruikt in een gerechtelijke – of enige andere- procedure en worden niet toegelaten als bewijs. Deze vertrouwelijkheid geldt zowel ten aanzien van de betrokken partijen als ten aanzien van de bemiddelaar.

Bemiddeling is geen relatietherapie

Bemiddeling is geen relatietherapie. Het doel van bemiddeling is om tot een akkoord te komen ter regeling van het conflict: een echtscheidingsovereenkomst, een ouderschapsplan, een verdeling vermogens,…. Voor partners die een tijdelijke feitelijke scheiding overwegen, kunnen afspraken op papier worden gezet in afwachting van een definitieve beslissing.

Het einddoel van een bemiddelingstraject is dus een juridische overeenkomst. Tegelijk is er ruimte om dieper in te gaan op emoties. Vooral wanneer deze zo sterk aanwezig zijn dat ze een zakelijk gesprek bemoeilijken.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels