Verdeeltaks, hoe zit dat juist?
|

Verdeeltaks, hoe zit dat juist?

Verdeeltaks Wanneer een onroerend goed wordt toebedeeld aan een van de mede-eigenaars, in het kader van een echtscheiding, maar ook bijvoorbeeld na beëindiging van een feitelijke of wettelijke samenwoning, of bij verdeling tussen mede-erfgenamen, wordt een verdeeltaks opeisbaar. Dit is een registratierecht, verschuldigd aan de Vlaamse Overheid, net zoals het ‘beschrijf’ bij aankoop van een…

Wat met onze eigendommen?
|

Wat met onze eigendommen?

Voorafgaandelijk de echtscheiding in onderlinge toestemming dient U een heel aantal zaken te regelen in de zogenaamde regelingsovereenkomst. Indien jullie eigenaar zijn van een onroerend goed moet in de regelingsovereenkomst worden bepaald welke bestemming de woning of het appartement zal krijgen. Wordt het te koop gezet? Neemt een van jullie het over? Of blijft de…

Woning in onverdeeldheid houden? Wees creatief…
|

Woning in onverdeeldheid houden? Wees creatief…

Wat te doen met de woning? Wanneer je als koppel uit elkaar gaat, rijst de vraag wat er met de gemeenschappelijke woning gaat gebeuren.Er zijn op zich drie mogelijke scenario’s: de woning wordt verkocht, een van beide partners neemt de woning over, of de woning wordt voorlopig in onverdeeldheid behouden. De keuze voor één van…

Toebedeling van de woning
| |

Toebedeling van de woning

Toebedeling van de woning bij scheiding Wanneer bij de scheiding een van de partners de woning overneemt, komen daar een aantal zaken bij kijken. Hierbij een overzicht van de voornaamste aandachtspunten. Akte bij de notaris In geval van toebedeling van een woning bij echtscheiding, moeten de partners twee maal langsgaan bij de notaris voor ondertekening…

Regeling over de kinderen: verblijfsregeling en onderhoudsgeld

Regeling over de kinderen: verblijfsregeling en onderhoudsgeld

Regeling over de kinderen: het moeilijkste stuk van de scheiding? Met betrekking tot de kinderen moeten verschillende kwestie geregeld worden vooraleer de echtscheiding op de rechtbank wordt ingeleid. Niet gehuwde ouders kunnen hun regeling vastleggen in een ouderschapsovereenkomst. De ouders dienen een volledig akkoord vast te leggen over de verblijfsregeling en bijdragen in de kosten…

Wat met de gemeenschappelijke woning
|

Wat met de gemeenschappelijke woning

Wanneer je als koppel uit elkaar gaat, rijst een belangrijke vraag: wat met de gemeenschappelijke woning? Er zijn op zich drie mogelijke scenario’s: de woning wordt verkocht, een van beide partners neemt de woning over, of de woning wordt voorlopig in onverdeeldheid behouden. De keuze voor één van deze drie opties is niet eenvoudig: financiële…