blog_wat met onze eigendommen

Voorafgaandelijk de echtscheiding in onderlinge toestemming dient U een heel aantal zaken te regelen in de zogenaamde regelingsovereenkomst. Indien jullie eigenaar zijn van een onroerend goed moet in de regelingsovereenkomst worden bepaald welke bestemming de woning of het appartement zal krijgen.

Wordt het te koop gezet? Neemt een van jullie het over? Of blijft de woning in onverdeeldheid ? Het is mogelijk om het onroerend goed in onverdeeldheid te behouden voor een bepaalde periode. Men kan bijvoorbeeld overeenkomen dat het onroerend goed in onverdeeldheid blijft en dat een van de echtgenoten er met de kinderen in blijft wonen tot op het moment dat de opleiding van de kinderen voltooid is.

Indien wordt gekozen voor een toebedeling van de woning aan een van de echtgenoten, moet ook worden bepaald onder welke voorwaarden dit gebeurt. Loopt er nog een hypothecaire lening op het pand? De echtgenoot die het eigendom overneemt kan de lening op zijn naam laten zetten en verder afbetalen, of kan ervoor kiezen de lopende lening af te sluiten en een nieuwe lening aan te gaan. Echtgenoten moeten een akkoord sluiten over de eventuele prijs die te betalen is voor de toebedeling van de woning. Het kan interessant zijn om de woning door een deskundige schatter te laten waarderen om een idee te krijgen van de actuele marktwaarde van de woonst.

Bij toebedeling van het onroerend goed is een evenredig registratierecht verschuldigd, berekend op de verkoopwaarde van het onroerend goed.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels