Vera studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent en ging nadien in 2006 aan de slag als jurist op een notariskantoor in de buurt van Antwerpen. In 2007 behaalde zij een bijkomende master in het Notariaat aan de Vrije Universiteit Brussel.

Als notarieel juriste op een notariskantoor deed Vera inmiddels een heel aantal jaren ervaring op in allerlei familierechtelijke zaken: echtscheidingen, verdelingen van erfenissen, ouderschapsovereenkomsten, toebedelingen van onroerend goed na beëindiging van een relatie, …

De ervaring dat een traditionele aanpak van familierechtelijke zaken voor alle betrokken partijen een slopende weg kan vormen, wekte de interesse in een heel andere manier van conflictoplossing: bemiddeling. Een scheiding kan je niet regelen met juridische kennis alleen. Er komt heel wat meer bij kijken…

Na samenwerking in verschillende zaken met familiale bemiddelaars, besloot Vera zich, vanuit haar doorgedreven ervaring als notarieel juriste, hierin verder te specialiseren.

In 2014 volgde Vera de basisopleiding bemiddeling, gevolgd door een specialisatie in familiale bemiddeling. Nadien werd ze ook erkend als familiaal bemiddelaar. Dit houdt in dat akkoorden die met haar medewerking werden opgesteld, aan de rechter kunnen worden voorgelegd ter homologatie. Op die manier krijgt het akkoord uitvoerbare kracht, zoals een vonnis van de rechter dat ook heeft.

De scheidingspraktijk in Berchem werd opgericht in 2015 en draait inmiddels dus al een aantal jaren mee. Op dit moment combineert Vera haar werk binnen de Scheidingspraktijk met freelance opdrachten binnen het notariaat. De combinatie van beide werelden blijft haar boeien, alsook de uitdaging om steeds het midden te vinden tussen de zakelijk-juridische kant en de menselijke aspecten van elk verhaal. Vera gelooft heel sterk in de kracht van een multidisciplinaire aanpak om tot een goede regeling te komen bij scheidingen. Enerzijds worden de partners grondig geïnformeerd over de juridische kant van de zaak, anderzijds is er de ruimte om door middel van bemiddelingsgesprekken tot een weloverwogen akkoord te komen.

De scheidingspraktijk werd inmiddels uitgebreid met de komst van twee extra bemiddelaars, Katrien en Meike. Op die manier kan er op korte termijn worden ingegaan op elke nieuwe aanmelding.

Intussen blijft Vera zich bijscholen in de technieken van bemiddeling, geweldloze communicatie, EFT (emotionally focused therapy) en in alle juridische en fiscale aspecten van echtscheiding en familiaal recht.

Sinds 2017 zetelt Vera in de Raad van Bestuur van “Uw bemiddelaars”, een vereniging van erkende bemiddelaars, verspreid over heel Vlaanderen. Door een netwerk te vormen van gedreven en ervaren bemiddelaars, in allerlei uiteenlopende specialisaties, werken zij aan een grotere bekendheid van het concept van bemiddeling bij het grote publiek. Door de geografische spreiding van de leden, en uiteenlopende professionele strekkingen, kunnen de leden van Uw Bemiddelaars een gepast antwoord bieden op elke vraag om bemiddeling.

In 2022 schreef Vera, samen met co-auteur Nele Meersman, het Handboek Echtscheiding door Onderlinge Toestemming voor scheidingsprofessionals.

Zit je met vragen over een echtscheiding, een relatiebreuk, of over het gedeeld ouderschap na scheiding, aarzel niet om contact met me op te nemen.