Wij kunnen jullie niet verplichten tot deelname aan de gesprekken. Bemiddeling gebeurt op vrijwillige basis. Jullie moeten dus zelf bereid zijn om de conflictoplossing via bemiddeling een kans te geven. Wij werken op jullie vraag. 

Een bemiddelaar werkt voor alle partijen en waakt over de belangen van alle betrokkenen. We nemen geen standpunt in of vellen geen oordeel. De inhoud van het gesprek laten we bij jullie. Tijdens de onderhandelingen moet wel alle noodzakelijke informatie op tafel komen. Jullie moeten over dezelfde informatie beschikken, zodat jullie goed geïnformeerd kunnen beslissen. 

Het is onze taak te zorgen voor structuur in de onderhandeling zodat jullie beiden op een gelijkwaardige manier kunnen bijdragen aan de uitwerking van een akkoord. We proberen een constructief gesprek op gang te brengen, waarbij het gebruik van een ‘geweldloze communicatie’ wordt gestimuleerd. Het uitgangspunt is discussies achteraf te voorkomen. 

kinderen en scheiding-onderhoudsgeld2

Tijdens de onderhandelingen moet alle noodzakelijke informatie op tafel komen. Alle partijen moeten over dezelfde informatie beschikken, zodat iedereen goed geïnformeerd kan beslissen. 

Naast het bemiddelend kader kunnen jullie bij ons ook rekenen op een volledige juridische ondersteuning. Om een weloverwogen akkoord te sluiten omtrent de scheiding dien je immers goed geïnformeerd te zijn over alle wettelijke en fiscale aspecten. Juridische kennis is onmisbaar, niet in het minst om correcte documenten op te stellen en uiteindelijk de bekrachtiging ervan door de rechtbank te bekomen. 

Dit alles uiteraard in een kader van absolute vertrouwelijkheid. Als erkend bemiddelaar zijn wij gebonden aan het beroepsgeheim. Er geldt een strikte vertrouwelijkheid van alle gesprekken en onderhandelingen, evenals van alle documenten en informatie die zouden worden worden gebruikt tijdens de onderhandelingen. Deze kunnen dan ook nooit worden gebruikt in een eventuele gerechtelijke – of enige andere – procedure achteraf.