blog_hulp bij scheiding

Wat moet er geregeld worden bij een scheiding?

Of je gehuwd bent of niet… wanneer jullie uit elkaar gaan, valt er een heleboel te regelen: Bestemming van de gemeenschappelijke woning, verdeling van banktegoeden en schulden, verdeling van aandelen in de eigen zaak, verblijfsregeling voor de kinderen, onderhoudsgeld e.d.

Je hebt absoluut nood aan advies en hulp bij scheiding om de nodige stappen efficiënt te doorlopen.

Voor gehuwden wordt zo’n integrale regeling vastgelegd in een ‘regelingsakkoord voorafgaandelijk echtscheiding door onderlinge toestemming’. Zodra dit akkoord rond is, wordt de echtscheiding bekrachtigd via de rechtbank.

Ongehuwde ouders die uit elkaar gaan zijn op zich niet verplicht daarover een schriftelijk akkoord vast te leggen. Maar onvermijdelijk moeten ook deze ex-koppels allerlei zaken regelen. Als ze samen een woning of appartement aankochten, moet beslist worden wat daarmee staat te gebeuren: wordt de woning verkocht of neemt een van beide partners de woning over? Of wordt ze voorlopig nog even in onverdeeldheid behouden? Voor de scheidende koppels die samen kinderen hebben is het raadzaam een ouderschapsovereenkomst op te maken waarin een regeling voor de kinderen op papier wordt gezet. Op die manier is een duidelijkheid over wie wanneer de kinderen heeft, en hoe de verdeling van de kosten voor de kinderen verloopt. Die duidelijkheid brengt rust, zowel voor de ouders als voor de kinderen.

De verdeling van de gemeenschappelijk woning wordt bovendien nog bekrachtigd in een notariële akte. Op deze verdeling van de woning heft de fiscus een ‘verdeeltaks’. Al naargelang de omstandigheden bedraagt deze taks 1% of 2,5%, berekend op de verkoopwaarde van de woning.

De echtscheidingsovereenkomst wordt ingediend op de rechtbank met verzoek de echtscheiding uit te spreken. Een ouderschapsovereenkomst kan worden voorgelegd aan de familierechtbank ter homologatie. Zo bekomen de ouders een bekrachtigd ouderschapsakkoord dat dezelfde juridische waarde heeft als een vonnis van de rechter.

Vermijd een lange en dure procedure

Laat je goed bijstaan doorheen het scheidingstraject. Enerzijds is het belangrijk dat je grondig geïnformeerd wordt over je rechten en plichten uiteraard. Juridische ondersteuning en begeleiding is onmisbaar, niet in het minst om correcte documenten op te stellen en de bekrachtiging door de rechtbank op te starten en te volgen. Anderzijds moet je beseffen dat gerechtelijke procedures een conflict vaak op de spits drijven en daardoor leiden tot een onherstelbare breuk tussen de ex-partners. Vooral wanneer er kinderen zijn, zal er steeds nood blijven aan communicatie. Ook na de breuk moeten jullie immers samen blijven ouderen.

Maak van je scheiding geen vechtscheiding en probeer tot een akkoord te komen via een bemiddelingstraject.

De Scheidingspraktijk begeleidt jullie doorheen de scheiding

Een juridisch onderbouwd bemiddelingstraject biedt je de best mogelijke ondersteuning: het nodige juridische advies, gecombineerd met een praktische aanpak met oog voor het behoud van een constructieve verstandhouding tussen de ex-partners.

Rechtbanken zijn overbelast met procedures waarin uitspraak wordt gedaan over wie in een geschil het recht aan zijn kant heeft. Zulke procedures kosten veel geld, tijd en (negatieve) energie. De uiteindelijke ‘oplossing’ van het geschil wordt door de rechter opgelegd en biedt vaak weinig aansluiting bij de concrete realiteit van de betrokkenen. Het oplossen van conflicten gebeurt zelden via de vraag wie “gelijk” heeft, maar wel via de erkenning en waardering van verschillen.

Bemiddeling biedt een sneller, goedkoper en constructiever juridisch alternatief van conflictoplossing. Via een bemiddelingstraject kunnen jullie tot afspraken komen waarin jullie zich beiden kunnen terugvinden. Het verhoogt aanzienlijk de kansen om te bouwen aan een nieuwe toekomst die leefbaar is voor jezelf en je kinderen.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels