Wat met onze eigendommen?
|

Wat met onze eigendommen?

Voorafgaandelijk de echtscheiding in onderlinge toestemming dient U een heel aantal zaken te regelen in de zogenaamde regelingsovereenkomst. Indien jullie eigenaar zijn van een onroerend goed moet in de regelingsovereenkomst worden bepaald welke bestemming de woning of het appartement zal krijgen. Wordt het te koop gezet? Neemt een van jullie het over? Of blijft de…

Woning in onverdeeldheid houden? Wees creatief…
|

Woning in onverdeeldheid houden? Wees creatief…

Wat te doen met de woning? Wanneer je als koppel uit elkaar gaat, rijst de vraag wat er met de gemeenschappelijke woning gaat gebeuren.Er zijn op zich drie mogelijke scenario’s: de woning wordt verkocht, een van beide partners neemt de woning over, of de woning wordt voorlopig in onverdeeldheid behouden. De keuze voor één van…

Wat met de gemeenschappelijke woning
|

Wat met de gemeenschappelijke woning

Wanneer je als koppel uit elkaar gaat, rijst een belangrijke vraag: wat met de gemeenschappelijke woning? Er zijn op zich drie mogelijke scenario’s: de woning wordt verkocht, een van beide partners neemt de woning over, of de woning wordt voorlopig in onverdeeldheid behouden. De keuze voor één van deze drie opties is niet eenvoudig: financiële…