De ene wil scheiden, de andere niet. Wat nu? 
| |

De ene wil scheiden, de andere niet. Wat nu? 

Zo krijgen wij vaak 2 personen over de vloer: bij de ene is de scheiding al heel lang, soms jaren, aan het broeden; de andere is in shock en verbouwereerd door de onverwachte scheidingsboodschap.   Terwijl voor de ene een latente realiteit zich (eindelijk) verwezenlijkt en de scheiding niet snel genoeg geregeld kan worden, probeert…

Een nieuwe woning aankopen tijdens de scheidingsprocedure
|

Een nieuwe woning aankopen tijdens de scheidingsprocedure

Kan je een nieuwe woning aankopen tijdens de scheidingsprocedure? Op zoek naar een nieuwe woonst Het is een van die belangrijke beslissingen die moeten genomen worden wanneer partners uit elkaar gaan: wat gebeurt er met de gemeenschappelijke woning? Neemt een van beide partners de woning over door middel van een toebedeling, of blijft de woning…

De homologatie van een bemiddelingsakkoord
|

De homologatie van een bemiddelingsakkoord

Het staat op de website een aantal keer te lezen: wie een akkoord sluit onder begeleiding van een erkende bemiddelaar, kan dit akkoord door de rechtbank laten homologeren. Artikel 1733 van het Gerechtelijk Wetboek voorziet in een bijzondere rechtsprocedure voor de homologatie van het bemiddelingsakkoord in het kader van een vrijwillige bemiddeling.Bemiddelingswet Met de bemiddelingswet…

Ik wil scheiden maar mijn partner niet
|

Ik wil scheiden maar mijn partner niet

“Ik wil scheiden maar mijn partner niet…” Wat dan? Er zijn verschillende manieren om uit de echt te scheiden: volgens de echtscheidingsprocedure van EOT (echtscheiding in onderlinge toestemming) of volgens de echtscheidingsprocedure van EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting). De Belgische wet voorziet de mogelijkheid om op eenzijdig verzoek tot een echtscheiding te komen….

Verdeeltaks, hoe zit dat juist?
|

Verdeeltaks, hoe zit dat juist?

Verdeeltaks Wanneer een onroerend goed wordt toebedeeld aan een van de mede-eigenaars, in het kader van een echtscheiding, maar ook bijvoorbeeld na beëindiging van een feitelijke of wettelijke samenwoning, of bij verdeling tussen mede-erfgenamen, wordt een verdeeltaks opeisbaar. Dit is een registratierecht, verschuldigd aan de Vlaamse Overheid, net zoals het ‘beschrijf’ bij aankoop van een…

Wat met onze eigendommen?
|

Wat met onze eigendommen?

Voorafgaandelijk de echtscheiding in onderlinge toestemming dient U een heel aantal zaken te regelen in de zogenaamde regelingsovereenkomst. Indien jullie eigenaar zijn van een onroerend goed moet in de regelingsovereenkomst worden bepaald welke bestemming de woning of het appartement zal krijgen. Wordt het te koop gezet? Neemt een van jullie het over? Of blijft de…

Woning in onverdeeldheid houden? Wees creatief…
|

Woning in onverdeeldheid houden? Wees creatief…

Wat te doen met de woning? Wanneer je als koppel uit elkaar gaat, rijst de vraag wat er met de gemeenschappelijke woning gaat gebeuren.Er zijn op zich drie mogelijke scenario’s: de woning wordt verkocht, een van beide partners neemt de woning over, of de woning wordt voorlopig in onverdeeldheid behouden. De keuze voor één van…

Toebedeling van de woning
| |

Toebedeling van de woning

Toebedeling van de woning bij scheiding Wanneer bij de scheiding een van de partners de woning overneemt, komen daar een aantal zaken bij kijken. Hierbij een overzicht van de voornaamste aandachtspunten. Akte bij de notaris In geval van toebedeling van een woning bij echtscheiding, moeten de partners twee maal langsgaan bij de notaris voor ondertekening…

Hoe lang duurt een scheiding
|

Hoe lang duurt een scheiding

Er bestaan verschillende manieren om te scheiden: volgens de echtscheidingsprocedure van EOT (echtscheiding in onderlinge toestemming) of volgens de echtscheidingsprocedure van EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting). Hoe lang duurt een scheiding? Dat hangt dus onder meer af van welke procedure wordt gevolgd. Verschillende procedures Als slechts een van de echtgenoten wil scheiden, zonder…