Ouderschapsovereenkomst
| |

Ouderschapsovereenkomst

Je gaat scheiden of er komt een einde aan je relatie? Gemakkelijk is dit niet… Zeker niet wanneer er kinderen bij betrokken zijn.In een ouderschapsovereenkomst leggen de ouders een de regeling voor de kinderen vast. Voor ouders die gehuwd waren, maakt zo’n ouderschapsovereenkomst deel uit van het echtscheidingsakkoord. Voor ongehuwde ouders wordt een afzonderlijke ouderschapsovereenkomst…

Onderhoudsgeld
| |

Onderhoudsgeld

Verplichting tot bijdrage van elke ouder De begrippen onderhoudsgeld, onderhoudsbijdrage, onderhoudsuitkering en alimentatie betekenen veelal hetzelfde. Al deze omschrijvingen duiden op het betalen van bijdragen in het onderhoud van een kind door de ouders of op het betalen van een bijdrage in het onderhoud van de behoeftige ex-partner. verplichting tot bijdrage van elke ouder Elke…

Happy kids na de scheiding
| |

Happy kids na de scheiding

Scheiden als laatste optie Scheiden is iets waar niemand van tevoren op had gerekend. Je gaat uit elkaar omdat het niet anders kan. Samenblijven is onleefbaar geworden… Zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn, ga je niet over één nacht ijs… Tijdens en na de scheiding zwemmen de ex-partners vaak moeilijke watertjes door, emotioneel, sociaal,…

Kinderen en scheiding – enkele tips en ervaringen
|

Kinderen en scheiding – enkele tips en ervaringen

Of waarom scheidingsbemiddeling ook goed is voor de kinderen Geschreven door Vera Steyvers -juridische scheidingsbegeleider en ouderschapsbemiddelaar, en Ursula Proost – therapie en psycho-pedagogische counselingOuders in scheiding… Je gaat scheiden of er komt een einde aan je relatie? Gemakkelijk is dit niet… Zeker niet wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Tijdens en na de scheiding…

Co-ouderschap, dus geen onderhoudsgeld?
|

Co-ouderschap, dus geen onderhoudsgeld?

Geen onderhoudsgeld bij gelijk gedeeld verblijf? Een vaak gedeelde veronderstelling: als de kinderen even vaak bij mama als bij papa verblijven, moet er geen onderhoudsgeld betaald worden. Dit is een verkeerde opvatting, maar de ervaring leert dat dit echt wel leeft. Om te bepalen of er onderhoudsgeld verschuldigd is, dient men met twee verdeelsleutels rekening…

aftrek van onderhoudsgeld
|

aftrek van onderhoudsgeld

Fiscale aftrek van onderhoudsgeld Betaalde onderhoudsgelden geven recht op aftrek in de personenbelasting, en dit kan een aanzienlijk fiscaal voordeel opleveren. Om van de aftrek te kunnen genieten, moet men wel een aantal voorwaarden respecteren. aftrekbare sommen 80% van het betaalde onderhoudsgeld is aftrekbaar van het netto belastbaar inkomen. Op dat afgetrokken bedrag betaalt de…

Ouderschapsplan verplicht maken?
|

Ouderschapsplan verplicht maken?

Ouderschapsplan verplicht maken voor alle scheidende ouders? Ouderschapsovereenkomst Echtgenoten die gaan scheiden in onderlinge toestemming zijn verplicht een aantal zaken over hun minderjarige kinderen te regelen. Ze moeten afspraken maken over het ouderlijk gezag, over het verblijf van de kinderen bij elk van de ouders, over de verdeling van de kosten en betaling van eventuele…