happy kids

Scheiden als laatste optie

Scheiden is iets waar niemand van tevoren op had gerekend. Je gaat uit elkaar omdat het niet anders kan. Samenblijven is onleefbaar geworden…

Zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn, ga je niet over één nacht ijs…

Tijdens en na de scheiding zwemmen de ex-partners vaak moeilijke watertjes door, emotioneel, sociaal, en financieel. Tegelijk is er ook de zorg naar de kinderen toe, die geconfronteerd worden met de uitdagingen van een nieuwe start en nieuwe levensomstandigheden.

In een periode die veel vergt van de scheidende partners zelf, vragen de kinderen ook nog om aandacht en begeleiding in de nieuwe situatie. Happy kids na de scheiding? Is dat wel mogelijk vraag je je af? Tuurlijk, waarom niet.


Kinderen in scheiding

Een scheiding heeft altijd een aantal directe gevolgen voor de kinderen. Voor en na de scheiding wordt het kind geconfronteerd met conflicten, veranderingen en onzekerheden.
Na het uiteengaan van hun ouders stellen de meeste kinderen het goed. Uit onderzoek blijkt dat kinderen het feit van de scheiding uiteindelijk aanvaarden, ondanks hun protest en verdriet. Moeilijkheden komen er vooral door de manier waarop partners omgaan met hun scheiding.

Dat is goed nieuws. De manier waarop jouw partnerscheiding verloopt, kan je immers mee sturen!

kinderen en scheiding -happy kids na de scheiding

Samen ouderen na de scheiding

Ook na de scheiding blijven de ex-partners samen de ouders van hun kinderen. Er is een einde gekomen aan de partnerrelatie maar niet aan de ouderrelatie ten aanzien van de kinderen. De praktische uitwerking ervan zal er echter anders gaan uitzien na de scheiding.
Het is daarom belangrijk dat ouders na de scheiding nog goed met elkaar overleggen. Nog meer dan tijdens de relatie, vormen een goed overleg en duidelijke afspraken de basis voor een vlot lopend ouderschap na scheiding.

Maar hoe pak je dat nu concreet aan?

Kiezen voor scheidings- en ouderschapsbemiddeling

Via bemiddelingsgesprekken kunnen ouders tot afspraken komen waarin ze zich beide kunnen terugvinden. Het verhoogt aanzienlijk de kansen om te bouwen aan een nieuwe toekomst die leefbaar is voor jezelf en voor de kinderen.

De bemiddelaar helpt bij het opmaken van een werkbare regeling over de kinderen: regeling met betrekking tot het ouderlijk gezag, verblijfsregeling, de fiscale aspecten, maar ook het uitwerken van een opvoedingsproject. Uitgangspunt daarbij is het vermijden van discussies achteraf. Scheidingsbemiddeling kan scheidingsconflicten helpen oplossen. Hoe beter de ouders zich ten aanzien van elkaar verhouden, hoe minder de kinderen last hebben van de scheiding.

Uitgangspunt bij ouderschapsbemiddeling en scheidingsbegeleiding is dat de ouders, ook na hun scheiding, alles zo veel als nodig in onderling overleg regelen in het belang van hun kinderen.

Met betrekking tot de kinderen moeten verschillende kwestie geregeld worden vooraleer de echtscheiding op de rechtbank wordt ingeleid. Ongehuwde ouders kunnen hun regeling vastleggen in een ouderschapsovereenkomst. Zo’n document bevat een volledig overzicht van waar de kinderen bij wie verblijven, tijdens de week, tijdens vakanties, op bijzondere dagen (zoals verjaardagen van het kind, van de ouder, vaderdag, moederdag,…), en wie welke kosten voor de kinderen draagt.

De vastgelegde regeling geldt als basis voor het dagelijks verloop van het gezamenlijk ouderschap na de scheiding, en geldt ook als vangnet voor het geval dat het onderling overleg niet (meer) werkt.

kinderen en scheiding- happy kids na de scheiding

Laat ons eerlijk zijn: het ouderschap op zich is vaak al een uitdaging. En dat blijft ook zeker zo nadat de ouders niet meer als partners door het leven gaan. Het is daarom echt belangrijk om een evenwichtige regeling te treffen, die op alle vlak grondig werd doorgesproken.

Het alternatief is dat de familierechter uitspraak doet over de verblijfsregeling. Dit levert echter niet steeds een duurzame oplossing op, omdat de uitkomst van zo’n gerechtelijk parcours niet door beide ouders wordt gedragen.
Veeleer dan een beslissing door de rechter te laten opleggen, zouden ouders kunnen proberen om samen tot een verblijfsregeling te komen die werkt voor hen en voor hun kinderen.

Een goede regeling brengt zowel voor de kinderen als voor de ouders (terug) rust.

De voordelen van een bemiddelingsgesprek zijn duidelijk: zowel de ouders als de kinderen winnen erbij. Het gezin vindt opnieuw rust in zijn gewijzigde vorm, klaar voor het vervolg.

Wat als praten niet lukt?

Scheiden is als fenomeen al lange tijd maatschappelijk genormaliseerd. Je wordt er niet meer scheef op aangekeken, en in elke klas van elke school zitten wel kinderen van gescheiden ouders. Maar dat wil niet zeggen dat scheiden gemakkelijker is geworden. Procedureel en administratief hebben verschillende wetswijzigingen scheiden inderdaad eenvoudiger gemaakt (je moet zelfs niet meer fysiek voor naar de rechtbank). Maar de emotionele inslag van een scheiding blijft onverminderd aanwezig.

Samen overleggen over de kinderen, en zoeken naar wat best voor hen werkt… Klinkt mooi en redelijk, maar lukt in werkelijkheid niet voor iedereen, en alvast ook niet op elk moment.

De emoties kunnen zo hoog oplaaien, dat een constructief gesprek erg moeilijk is. Vooral in de eerste periode na de scheidingsbeslissing kan dit erg tumultueus verlopen. Soms is het goed het contact en de communicatie dan (tijdelijk) te beperken. Het is belangrijk een paar goede praktische afspraken over de kinderen hebben, zodat elke ouder verder kan focussen op zelfzorg, en de eigen band met de kinderen. Perfect ouderschap bestaat niet, we kunnen ons maar richten op een “goed genoeg” ouderschap. Zo geldt dat ook voor scheiden. Je doet het “goed genoeg”, op de manier die voor jou haalbaar blijft.

Met betrekking tot de kinderen moeten verschillende kwestie geregeld worden vooraleer de echtscheiding op de rechtbank wordt ingeleid. Ongehuwde ouders kunnen hun regeling vastleggen in een ouderschapsovereenkomst. Voor gehuwde ouders vormt de ouderschapsovereenkomst een onderdeel van het regelingsakkoord echtscheiding in onderlinge toestemming.

Zo’n ouderschapsovereenkomst bevat een volledig overzicht van waar de kinderen bij wie verblijven, tijdens de week, tijdens vakanties, op bijzondere dagen (zoals verjaardagen van het kind, van de ouder, vaderdag, moederdag,…), en wie welke kosten voor de kinderen draagt.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels