blog_ondernemer in scheiding

Ondernemer in scheiding: een aantal bijkomende aandachtspunten bij opmaken van een scheidingsakkoord

Als ondernemer moet je bij de regeling van je echtscheiding oog hebben voor een aantal bijkomende aandachtspunten, afhankelijk van je statuut.
Tot in de puntjes geregeld bij huwelijkscontract?

Onder welk huwelijksstelsel is de ondernemer gehuwd? Dat is de eerste vraag die men zich moet stellen. Veel zal er van af hangen of men gehuwd is onder een wettelijk stelsel of onder een stelsel der scheiding van goederen. Bovendien kan het huwelijkscontract specifieke bepalingen bevatten over de toewijzing van aandelen en lidmaatschapsrechten, en verdeling en vergoedingsregelingen van beroepsinkomsten en/of meerwaarde van aandelen.

Laat het ook een gouden tip zijn aan alle ondernemers die zonder huwelijkscontract zijn gehuwd: ga even langs bij je notaris om een duidelijke regeling te voorzien in een wijzigend huwelijkscontract. De kosten daarvan zijn eerder beperkt, en de voordelen zijn niet te overschatten. Regels over verdeling en vergoedingen tussen echtgenoten (en kinderen) worden duidelijk vastgelegd voor wanneer je later komt te overlijden of er voor het geval er toch ooit sprake van echtscheiding zou zijn.
Eenmanszaak

De ondernemer in een eenmanszaak genereert zijn arbeidsinkomsten op zelfstandige basis. Ben je gehuwd onder een gemeenschapsstelsel, dan vallen die inkomsten in het gemeenschappelijk vermogen. Bij ontbinding van het huwelijksstelsel door echtscheiding, heeft de andere echtgenoot in principe recht op de helft van dat gemeenschappelijk vermogen. Ook van hetgeen je dus hebt opgespaard aan beroepsinkomsten…
Ondernemer en vennootschap

Hoe zit het met de rechten op vennootschapsaandelen waarvan één van de echtgenoten titularis is?

Ons Burgerlijk Wetboek voorziet in een bijzondere opdeling van de rechten op vennootschapsaandelen tussen echtgenoten die onder een gemeenschapsstelsel zijn gehuwd (d.w.z. alle echtparen die geen contract van scheiding van goederen hebben afgesloten): er wordt een splitsing gemaakt tussen de lidmaatschapsrechten op aandelen en de vermogenswaarde van die aandelen. Het is dus niet omdat de aandelen op jouw naam staan ingeschreven, dat de vermogenswaarde ervan ook geheel aan jou – als ondernemer- toekomt.

Tenzij de ondernemende echtgenoot bij de oprichting van de vennootschap eigen gelden heeft ingebracht ter volstorting van de aandelen die op zijn naam zijn ingeschreven, zal de vermogenswaarde van de aandelen toekomen aan de gemeenschap. Bij scheiding dient men hierover een regeling te treffen. In principe zou de ondernemende echtgenoot de helft van de vermogenswaarde van de aandelen moeten vergoeden aan de andere echtgenoot.
Onaangename verrassingen?

Het is vaak pas in geval van echtscheiding dat men zich gaat afvragen hoe juridisch alles geregeld is tussen de echtgenoten. Zeker bij ondernemers kan dit voor onaangename verrassingen zorgen. men heeft niet altijd goed beseft dat de helft van de gespaarde gelden of de helft van de vermogenswaarde van de BVBA moet worden vergoed aan de ex- echtgenoot. In het ergste scenario kan dit zelfs het einde van de vennootschap en de zelfstandige activiteit van de ondernemer betekenen.

Reden te meer om samen rond te tafel te gaan zitten, begeleid door een bemiddelaar. Zo vinden jullie samen een geschikte oplossing, waarbij het financieel evenwicht in de zelfstandige zaak voldoende kan worden bewaard en tegelijk ook tussen de echtgenoten een redelijk akkoord wordt getroffen.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels