blog_welke scheidingsprocedures zijn er

Er zijn verschillende manieren om uit de echt te scheiden: volgens de echtscheidingsprocedure van EOT (echtscheiding in onderlinge toestemming) of volgens de echtscheidingsprocedure van EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting).
Echtscheidingsprocedure op basis van onherstelbare ontwrichting

Lukt het niet om in onderlinge toestemming te scheiden, dan is de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk de enige mogelijkheid.

Bij een EOO kan het verzoek tot echtscheiding eenzijdig, d.w.z. door één van de echtgenoten, worden ingeleid. Er hoeft dus geen akkoord te zijn van de ander om de echtscheiding in te zetten. De rechter spreekt de echtscheiding uit indien aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan. Ofwel dient bewijs te worden geleverd van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk ofwel dient te worden aangetoond dat de echtgenoten reeds sedert een bepaalde periode feitelijk gescheiden leven ( 6 maanden in geval van gezamenlijke aanvraag tot scheiding, 1 jaar in geval van eenzijdige aanvraag tot scheiding).

De rechter zal meteen ook een notaris aanstellen voor de vereffening en verdeling van het ontbonden huwelijksvermogensstelsel. Immers, indien partijen zelf geen akkoord bereiken over de volledige verdeling, zal een onafhankelijke notaris de nodige beslissingen in Uw plaats nemen overeenkomstig de wettelijke regels van verdeling.

Ook op dit moment nog kunnen partijen nog de weg van bemiddeling inslaan om alsnog tot een onderling akkoord over de verdeling te komen.

De echtscheiding wordt op korte termijn uitgesproken. Daarbij wordt dan door de rechter een notaris aangesteld die alle activa en passiva zal verdelen die deel uitmaakten van jullie huwelijksvermogen. Tenzij jullie zelf nog een akkoord over de verdeling bereiken, zal de aangestelde notaris de verdeling overeenkomstig de wettelijke regels verdelen in jullie plaats.

De EOO-procedure start dus met de echtscheiding. Nadien komen de regelingen pas aan bod.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels