blog_wij gaan scheiden welke stappen moeten we zetten

Er zijn verschillende manieren om uit de echt te scheiden: volgens de echtscheidingsprocedure van EOT (echtscheiding in onderlinge toestemming) of volgens de echtscheidingsprocedure van EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting).
echtscheidingsprocedure in onderlinge overeenstemming

Een procedure van EOT (echtscheiding in onderlinge toestemming) kan pas worden ingeleid wanneer jullie een volledig regelingsakkoord (over de kinderen, de woning, de verdeling,…) op papier hebben gezet. Het woord zegt het zelf: er moet een onderlinge toestemming zijn om te scheiden alsook over de volledige regeling. Gemakkelijk is dit natuurlijk niet altijd. Maar met professionele begeleiding van een bemiddelaar is dit zeker een haalbare kaart. Tijdens een eerste gesprek zal al snel duidelijk worden in hoeverre jullie op dezelfde lijn staan en over welke punten er nog een en ander moet worden besproken.

De voordelen zijn duidelijk: jullie beslissen samen over de verblijfsregeling van de kinderen, over wat er met de woning gaat gebeuren, over de verdeling van de inboedel en de financiën. Het ganse echtscheidingstraject verloopt sneller, goedkoper en aangenamer dan bij andere echtscheidingsprocedures.

Als erkend bemiddelaar en jurist kan ik jullie hierin bijstaan en jullie helpen om uit de rechtbank weg te blijven. Op deze manier komen jullie op een aangenamere, snellere en goedkopere manier tot een akkoord en afronding van de scheiding. Neem dus gerust even contact op om even samen te bekijken wat ik voor jullie kan betekenen.
Echtscheidingsprocedure op basis van onherstelbare ontwrichting

Lukt het niet om in onderlinge toestemming te scheiden, dan is de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk de enige mogelijkheid. Je doet best beroep op een advocaat om je hierin bij te staan.

Bij een EOO kan het verzoek tot echtscheiding eenzijdig, d.w.z. door één van de echtgenoten, worden ingeleid. Er hoeft dus geen akkoord te zijn van de ander om de echtscheiding in te zetten. De rechter spreekt de echtscheiding uit indien aan de toepassingsvoorwaarden is voldaan. Ofwel dient bewijs te worden geleverd van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk ofwel dient te worden aangetoond dat de echtgenoten reeds sedert een bepaalde periode feitelijk gescheiden leven ( 6 maanden in geval van gezamenlijke aanvraag tot scheiding, 1 jaar in geval van eenzijdige aanvraag tot scheiding).

De rechter zal meteen ook een notaris aanstellen voor de vereffening en verdeling van het ontbonden huwelijksvermogensstelsel. Immers, indien partijen zelf geen akkoord bereiken over de volledige verdeling, zal een onafhankelijke notaris de nodige beslissingen in Uw plaats nemen overeenkomstig de wettelijke regels van verdeling.

Ook op dit moment nog kunnen partijen nog de weg van bemiddeling inslaan om alsnog tot een onderling akkoord over de verdeling te komen. Het is nog niet te laat om toch rond de tafel te gaan zitten en te proberen om een akkoord op papier te zetten. Dit zal jullie veel geld, tijd en energie besparen.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels