Jullie gaan scheiden of er komt een einde aan jullie relatie? Gemakkelijk is dit niet… Zeker niet wanneer er kinderen bij betrokken zijn. 

kinderen en scheiding - ouderschapsovereenkomst

Er is een einde gekomen aan de partnerrelatie , maar niet aan de ouderrelatie ten aanzien van de kinderen. De praktische uitwerking van hun ouderschap zal er echter anders gaan uitzien na de scheiding. 

In de moeilijke en conflictueuze omstandigheden van een scheiding grijpen ouders al te vaak terug naar de rechtbank, waarbij aan de familierechter wordt gevraagd om een uitspraak te doen over de verblijfsregeling. Maar wie bevindt zich in de beste positie om een beslissing te nemen met betrekking tot de kinderen: een rechter die de ouders, noch de kinderen kent? Of de ouders zelf? Als ouders weten jullie uiteraard best wat goed is voor jullie kinderen, daarover samen in gesprek gaan is echter niet altijd gemakkelijk. Wij kunnen jullie daarbij helpen.

Via een bemiddelingstraject kunnen ouders tot afspraken komen waarin beide ouders zich kunnen terugvinden. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsovereenkomst. Het verhoogt aanzienlijk de kansen om te bouwen aan een nieuwe toekomst die leefbaar is voor jullie én voor de kinderen. Hoe beter ouders zich ten aanzien van elkaar verhouden, hoe minder de kinderen immers het gewicht van de scheiding en de conflicten ervaren.

Blog

Ga zelf op zoek naar antwoorden in onze blog waar alle deze thema’s en meer aan bod komen.

ouderschapsovereenkomst
Goed om te weten | Kinderen | Scheiding

Ouderschapsovereenkomst

Je gaat scheiden of er komt een einde aan je relatie? Gemakkelijk is dit niet… Zeker niet wanneer er kinderen bij betrokken zijn.In een ouderschapsovereenkomst leggen de ouders een de regeling voor de kinderen vast. Voor ouders die gehuwd waren, maakt zo’n ouderschapsovereenkomst deel uit van het echtscheidingsakkoord. Voor ongehuwde ouders wordt een afzonderlijke ouderschapsovereenkomst…

Onderhoudsbijdrage
Goed om te weten | Kinderen | Scheiding

Onderhoudsgeld

Verplichting tot bijdrage van elke ouder De begrippen onderhoudsgeld, onderhoudsbijdrage, onderhoudsuitkering en alimentatie betekenen veelal hetzelfde. Al deze omschrijvingen duiden op het betalen van bijdragen in het onderhoud van een kind door de ouders of op het betalen van een bijdrage in het onderhoud van de behoeftige ex-partner. verplichting tot bijdrage van elke ouder Elke…

happy kids
Goed om te weten | Kinderen | Scheiding

Happy kids na de scheiding

Scheiden als laatste optie Scheiden is iets waar niemand van tevoren op had gerekend. Je gaat uit elkaar omdat het niet anders kan. Samenblijven is onleefbaar geworden… Zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn, ga je niet over één nacht ijs… Tijdens en na de scheiding zwemmen de ex-partners vaak moeilijke watertjes door, emotioneel, sociaal,…

blog_kinderen en echtscheiding tips en ervaringen
Kinderen | Scheiding

Kinderen en scheiding – enkele tips en ervaringen

Of waarom scheidingsbemiddeling ook goed is voor de kinderen Geschreven door Vera Steyvers -juridische scheidingsbegeleider en ouderschapsbemiddelaar, en Ursula Proost – therapie en psycho-pedagogische counselingOuders in scheiding… Je gaat scheiden of er komt een einde aan je relatie? Gemakkelijk is dit niet… Zeker niet wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Tijdens en na de scheiding…