Jullie gaan scheiden of er komt een einde aan jullie relatie? Gemakkelijk is dit niet… Zeker niet wanneer er kinderen bij betrokken zijn. 

kinderen en scheiding - ouderschapsovereenkomst

Er is een einde gekomen aan de partnerrelatie , maar niet aan de ouderrelatie ten aanzien van de kinderen. De praktische uitwerking van hun ouderschap zal er echter anders gaan uitzien na de scheiding. 

In de moeilijke en conflictueuze omstandigheden van een scheiding grijpen ouders al te vaak terug naar de rechtbank, waarbij aan de familierechter wordt gevraagd om een uitspraak te doen over de verblijfsregeling. Maar wie bevindt zich in de beste positie om een beslissing te nemen met betrekking tot de kinderen: een rechter die de ouders, noch de kinderen kent? Of de ouders zelf? Als ouders weten jullie uiteraard best wat goed is voor jullie kinderen, daarover samen in gesprek gaan is echter niet altijd gemakkelijk. Wij kunnen jullie daarbij helpen.

Via een bemiddelingstraject kunnen ouders tot afspraken komen waarin beide ouders zich kunnen terugvinden. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsovereenkomst. Het verhoogt aanzienlijk de kansen om te bouwen aan een nieuwe toekomst die leefbaar is voor jullie én voor de kinderen. Hoe beter ouders zich ten aanzien van elkaar verhouden, hoe minder de kinderen immers het gewicht van de scheiding en de conflicten ervaren.