ouderschapsovereenkomst

Je gaat scheiden of er komt een einde aan je relatie? Gemakkelijk is dit niet… Zeker niet wanneer er kinderen bij betrokken zijn.
In een ouderschapsovereenkomst leggen de ouders een de regeling voor de kinderen vast. Voor ouders die gehuwd waren, maakt zo’n ouderschapsovereenkomst deel uit van het echtscheidingsakkoord. Voor ongehuwde ouders wordt een afzonderlijke ouderschapsovereenkomst opgemaakt.

De scheidende ouders zetten een regeling over de kinderen op papier in de vorm van een ouderschapsovereenkomst: wanneer ze bij welke ouder verblijven, bijdrage in de kosten van de kinderen, fiscale ten lasteneming van de kinderen, verdeling van het kindergeld (groeipakket) …

kinderen en scheiding - ouderschapsovereenkoms

Gevolgen van een scheiding voor de kinderen

Een scheiding heeft altijd een aantal directe gevolgen voor de kinderen. Voor en na de scheiding wordt het kind geconfronteerd met conflicten, veranderingen en onzekerheden.
Na het uiteengaan van hun ouders stellen de meeste kinderen het goed. Uit onderzoek blijkt dat kinderen het feit van de scheiding uiteindelijk aanvaarden, ondanks hun protest en verdriet. Moeilijkheden komen er vooral door de manier waarop partners omgaan met hun scheiding.

Dat is goed nieuws. De manier waarop jouw partnerscheiding verloopt, kan je immers mee sturen.

Samen ouderen na de scheiding

Ook na de scheiding blijven de ex-partners samen de ouders van hun kinderen.

Er is een einde gekomen aan de partnerrelatie maar niet aan de ouderrelatie ten aanzien van de kinderen. De praktische uitwerking van hun ouderschap zal er echter anders gaan uitzien na de scheiding.
Het is daarom belangrijk dat ouders na de scheiding nog goed met elkaar overleggen. Nog meer dan tijdens de relatie, vormen een goed overleg en duidelijke afspraken de basis voor een vlot lopend ouderschap na scheiding.

kinderen en scheiding -ouderschapsovereenkomst

Kiezen voor scheidings- en ouderschapsbemiddeling

Allemaal mooie principes, waarin iedereen zich wel kan vinden. Maar hoe pak je dat nu concreet aan? Door te kiezen voor scheidings- en ouderschapsbemiddeling.

In de moeilijke en conflictueuze omstandigheden van een scheiding grijpen ouders al te vaak terug naar de rechtbank, waarbij aan de familierechter wordt gevraagd om een uitspraak te doen over de verblijfsregeling. Gerechtelijke procedures drijven het conflict op de spits en leiden vaak tot een onherstelbare breuk tussen de partijen.
Dit levert echter niet steeds een duurzame oplossing op, omdat de uitkomst van zo’n gerechtelijk parcours niet door beide ouders wordt gedragen.
Veeleer dan een beslissing door de rechter te laten opleggen, zouden ouders kunnen proberen om samen tot een verblijfsregeling te komen die werkt voor hen en voor hun kinderen.

Via een bemiddelingstraject kunnen ouders tot afspraken komen waarin beide ouders zich kunnen terugvinden. Het verhoogt aanzienlijk de kansen om te bouwen aan een nieuwe toekomst die leefbaar is voor jezelf en voor de kinderen.

kinderen en scheiding - ouderschapsovereenkoms2

De bemiddelaar helpt bij het opmaken van een werkbaar ouderschapsplan: regeling met betrekking tot het ouderlijk gezag, verblijfsregeling, de fiscale aspecten, maar ook het uitwerken van een opvoedingsproject. Uitgangspunt daarbij is het vermijden van discussies achteraf. Scheidingsbemiddeling kan scheidingsconflicten helpen oplossen. Hoe beter de ouders zich ten aanzien van elkaar verhouden, hoe minder de kinderen het gewicht van de scheiding en de conflicten ervaren.

Het principe van ouderschapsbemiddeling en scheidingsbegeleiding is dat de ouders, ook na hun scheiding, alles zo veel als nodig in onderling overleg regelen in het belang van hun kinderen.

Wat moet er allemaal geregeld worden?

Met betrekking tot de kinderen moeten verschillende kwesties geregeld worden vooraleer de echtscheiding op de rechtbank wordt ingeleid. Niet gehuwde ouders kunnen hun regeling vastleggen in een ouderschapsovereenkomst. Zo’n document bevat onder meer:

  • een gedetailleerde verblijfsregeling voor de kinderen: een overzicht van waar de kinderen bij wie verblijven, tijdens de week, tijdens vakanties, op bijzondere dagen (zoals verjaardagen van het kind, van de ouder, vaderdag, moederdag,…)
  • berekening van de kosten voor de kinderen, verdeling ervan tussen de ouders, afspraken over verrekening ervan: wie draagt welke kosten voor de kinderen, wie ontvangt het kindergeld, wordt er al dan niet met een kindrekening gewerkt, en wat met de onvoorzienbare kosten?…
  • fiscale gevolgen van de scheiding: wie neemt de kinderen na de scheiding ten laste, of kiezen de ouders voor een fiscaal co-ouderschap? Worden de onderhoudsbijdragen fiscaal in mindering gebracht?

De bemiddelaars van de Scheidingspraktijk bekijken samen met jullie wat een mogelijke regeling zou kunnen zijn en informeren jullie over de fiscale gevolgen ervan. We helpen jullie bij de berekening van de opvoedingskosten (het zogenaamde onderhoudsgeld). Een simulatietool levert een objectieve raming van de kosten voor kinderen en gepaste onderhoudsbijdrage en vormt het uitgangspunt voor verdere besprekingen.

Duidelijke afspraken voor de toekomst

De vastgelegde regeling geldt als basis voor het dagelijks verloop van het gezamenlijk ouderschap na de scheiding, en geldt ook als vangnet voor het geval dat het onderling overleg niet (meer) werkt.

Laat ons eerlijk zijn: het ouderschap op zich is vaak al een uitdaging. En dat blijft ook zeker zo nadat de ouders niet meer als partners door het leven gaan. Het is daarom echt belangrijk om een evenwichtige regeling te treffen, die op alle vlak grondig werd doorgesproken.

Bemiddeling is de manier bij uitstek om overeenkomsten over de kinderen te maken.

Wie is er best geplaatst om te oordelen wat het beste is voor de kinderen? Een rechter die de ouders niet kent en de kinderen niet kent? Of de ouders zelf? Als ouders weten jullie best wat goed is voor jullie kinderen. Als ex-partners is het echter niet altijd gemakkelijk om daarover te praten.

De bemiddelaars van de Scheidingspraktijk helpen jullie daarbij.

Jullie gaan niet langer als partners door het leven, maar de ouderrelatie blijft bestaan. Niet in het minst voor de kinderen is het van een onschatbare waarde dat een ouderschapsovereenkomst wordt uitgewerkt waar jullie beiden achter staan.

kinderen en scheiding - ouderschapsovereenkomst

Ouderschapsplan

We kunnen jullie ook begeleiden bij het opstellen van een opvoedingsproject. Dit onderdeel van de ouderschapsovereenkomst wordt ook wel eens het “ouderschapsplan” genoemd. Dit ouderschapsplan is niet zozeer een juridisch document maar veeleer een gelegenheid om af te stemmen over elementen van het ouderschap en de opvoeding die voor de ouders erg belangrijk zijn.

  • hoe zien jullie de opvoeding van de kinderen na jullie scheiding?
  • wat vinden jullie als ouders belangrijk in de opvoeding van de kinderen?
  • wat zijn jullie bezorgdheden naar de toekomst toe?
  • wat willen jullie zeker bewaken en bewaren in de opvoeding van de kinderen?

kinderen en scheiding -ouderschaspovereenkomst

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels