onderlinge toestemming

Er zijn verschillende manieren om uit de echt te scheiden: volgens de echtscheidingsprocedure van EOT (echtscheiding door onderlinge toestemming) of volgens de echtscheidingsprocedure van EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting).

Als slechts een van de echtgenoten wil scheiden, zonder medewerking van de andere, kan een EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting) worden ingeleid door de advocaat. Hiervoor is vereist dat de echtgenoten reeds een bepaalde periode feitelijk gescheiden leven. Lukt het niet om in onderlinge toestemming te scheiden, dan is de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk de enige mogelijke weg. In dit geval stelt de rechter een notaris aan die alle activa en passiva zal verdelen die deel uitmaakten van het huwelijksvermogen.

Een echtscheiding in onderlinge toestemming kan bij de rechtbank in gang worden gezet zodra een volledig akkoord met betrekking tot alle vermogensrechtelijke en familiale punten op papier staat. Er wordt dus geen rechter of notaris gelast met de verdeling van het huwelijksvermogen of met de regeling inzake de kinderen, maar de echtgenoten komen zelf tot een integraal akkoord. De echtgenoten houden zelf de inhoud van het akkoord in handen, al is dat niet steeds even gemakkelijk… de voordelen zijn duidelijk.

De erkende bemiddelaars van de Scheidingspraktijk staan jullie hierin bij en helpen jullie om weg te blijven uit de rechtbank. Op deze manier komen jullie op een aangenamere, snellere en goedkopere manier tot een akkoord en afronding van de scheiding.

Hoe lang duurt de echtscheiding door onderlinge toestemming?

Voordat de echtscheidingsprocedure door onderlinge toestemming bij de rechtbank wordt ingeleid, moeten de echtgenoten een volledig akkoord sluiten met betrekking tot de scheiding.

De scheidende partners moeten alle vermogensrechtelijke zaken regelen: verdeling van de banktegoeden, aandelen, woning, personenbelasting, … Daarnaast wordt ook een familiale regeling getroffen: verblijfsregeling voor de kinderen, ouderlijk gezag, kosten/onderhoudsgeld voor de kinderen, en eventueel een uitkering (onderhoudsgeld) tussen (ex-)echtgenoten, erfrecht tijdens de procedure enz.

Bij de Scheidingspraktijk kunnen jullie terecht voor de opmaak van een volledige regeling.

Hoe lang dit duurt, hangt af van een aantal factoren: de complexiteit van de zaak, maar vooral ook de houding van de ex-partners en hun bereidheid tot onderling overleg.

Het akkoord wordt op papier gezet en het dossier wordt voor jullie ingediend op de rechtbank. We volgen de gehele procedure voor u op.

Vanaf het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding door onderlinge toestemming is neergelegd op de rechtbank duurt het nog ongeveer 3 maanden voordat de scheiding officieel volledig rond is.

EOT-scheiden met onderlinge toestemming

Verschijning voor de rechtbank niet meer nodig

Een persoonlijke verschijning op de rechtbank is niet meer nodig. De procedure verloopt volledig schriftelijk en het echtscheidingsvonnis wordt uitgesproken zonder dat de echtgenoten daarbij aanwezig zijn. De rechtbank stelt de (ex-)echtgenoten per brief of per mail in kennis van het echtscheidingsvonnis.

Voordelen van de echtscheiding door onderlinge toestemming

Scheiden is altijd moeilijk. Maar de manier waarop je je scheiding regelt heeft ook een grote impact.

Bij een scheiding in onderlinge toestemming houden de partners zelf de touwtjes in handen. Ze besteden de taak niet uit aan advocaten en rechters, maar zoeken samen naar een evenwichtige regeling. Gemakkelijk is dat uiteraard niet altijd. Maar het resulteert wel in een akkoord en een regeling waarin je zelf een zeg hebt gehad, in plaats van in een rechterlijke uitspraak die een regeling van bovenaf oplegt.

Scheiden in onderlinge toestemming is bovendien de goedkoopste en snelste manier om de zaken geregeld te krijgen.

Zitten jullie met vragen? Weet je niet waar beginnen? Plan een kennismakingsgesprek in bij de Scheidingspraktijk. We helpen jullie graag verder.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels