scheidingsbegeleiding
Wanneer wij spreken over scheidingsbegeleiding, denken we ruim: juridisch advies, doorlichting van de regeling op fiscaal vlak en bemiddelingsgesprekken ter omkadering van de scheiding.

Wij staan onze cliënten dus echt bij doorheen hun echtscheiding of relatiebreuk. Immers: of je nu gehuwd bent of niet, wanneer je relatie strandt, is er van alles te regelen: verkoop of toebedeling van de gemeenschappelijke woning, verblijfsregeling voor de kinderen, vastleggen van de bijdrage van de ouders in de kosten voor de kinderen.

Bemiddeling-scheidingsbegeleiding2

Ook dit volgen wij voor jullie op bij de notaris naar uw keuze. Vervolgens dienen we het dossier voor jullie in op de rechtbank en volgen we de procedure nauwgezet op.

Laat je goed bijstaan doorheen het scheidingstraject. Het is belangrijk dat je grondig geïnformeerd wordt over je rechten en plichten uiteraard. 

Juridische ondersteuning en begeleiding is onmisbaar, niet in het minst om correcte documenten op te stellen en uiteindelijk de bekrachtiging door de rechtbank te bekomen. 

De ervaring leert echter dat een scheiding niet kan worden afgehandeld door enkel de juridische kant ervan te regelen. Bij een relatiebreuk komt heel wat kijken, vooral als er kinderen zijn. Bemiddeling draagt bij tot een betere verwerking van de scheiding en is bovendien de snelste, goedkoopste en meest constructieve manier om uw scheiding te regelen. Ook voor de kinderen is dit belangrijk: hoe beter de ouders zich tot elkaar verhouden, hoe beter de kinderen met de scheiding omgaan. Bij de Scheidingspraktijk werken we samen met jullie een regeling uit op maat, zodat ze ook in de toekomst werkbaar blijft.

Bemiddeling -scheidingsbegeleiding

Vermijd een lange en dure procedure


Gerechtelijke procedures drijven een conflict op de spits en leiden daardoor vaak tot een onherstelbare breuk tussen de ex-partners. Vooral wanneer er kinderen zijn, zal er steeds nood blijven aan communicatie. Ook na de breuk moeten jullie immers samen blijven ouderen. Maak van je scheiding geen vechtscheiding en probeer tot een akkoord te komen via een bemiddelingstraject.

bemiddeling -scheidingsbegeleiding2

Scheiding via bemiddeling

Bij de Scheidingspraktijk loodsen we jullie doorheen de scheiding.

Een juridisch onderbouwd bemiddelingstraject biedt je de best mogelijke ondersteuning: het nodige juridische advies, gecombineerd met een praktische aanpak met oog voor het behoud van een constructieve verstandhouding tussen de ex-partners.

Rechtbanken zijn overbelast met procedures waarin uitspraak wordt gedaan over wie in een geschil het recht aan zijn kant heeft. Zulke procedures kosten veel geld, tijd en (negatieve) energie. De uiteindelijke ‘oplossing’ van het geschil wordt door de rechter opgelegd en biedt vaak weinig aansluiting bij de concrete realiteit van de betrokkenen.

Bemiddeling biedt een sneller, goedkoper en constructiever juridisch alternatief van conflictoplossing. Via een bemiddelingstraject kunnen jullie tot afspraken komen waarin jullie zich beiden kunnen terugvinden. Het verhoogt aanzienlijk de kansen om te bouwen aan een nieuwe toekomst die leefbaar is voor jezelf en je kinderen.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels