verloop van een echtscheidingsprocedure

De scheidingsbemiddelaars van de Scheidingspraktijk staan jullie bij doorheen de scheiding en helpen jullie om uit de rechtbank weg te blijven. Op deze manier komen jullie op een aangenamere, snellere en goedkopere manier tot een akkoord en afronding van de scheiding.

De scheidingsbemiddelaar helpt jullie bij de opmaak van een volledige regeling. Hoe lang dit duurt, hangt af van een aantal factoren: de complexiteit van de zaak, maar vooral ook de houding van de ex-partners en hun bereidheid tot onderling overleg.

Verloop van een procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming

Er zijn verschillende manieren om uit de echt te scheiden: volgens de echtscheidingsprocedure van EOT (echtscheiding door onderlinge toestemming) of volgens de echtscheidingsprocedure van EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting).

Als slechts een van de echtgenoten wil scheiden, zonder medewerking van de andere, kan een EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting) worden ingeleid.Hiervoor is vereist dat de echtgenoten reeds een bepaalde periode feitelijk gescheiden leven. Lukt het niet om door onderlinge toestemming te scheiden, dan is de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk de enige mogelijke weg. In dit geval stelt de rechter een notaris aan die alle activa en passiva zal verdelen die deel uitmaakten van het huwelijksvermogen.

Een echtscheiding door onderlinge toestemming kan bij de rechtbank in gang worden gezet zodra een volledig akkoord met betrekking tot alle vermogensrechtelijke en familiale punten op papier staat. Er wordt dus geen rechter of notaris gelast met de verdeling van het huwelijksvermogen of met de regeling inzake de kinderen, maar de echtgenoten komen zelf tot een integraal akkoord.

De echtgenoten houden zelf de inhoud van het akkoord in handen, al is dat niet steeds even gemakkelijk… de voordelen daarvan zijn duidelijk.

Hoe lang duurt de scheiding in onderlinge toestemming?

EOT- hoe verloopt om een echtscheidingsprocedure

Voordat de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming bij de rechtbank wordt ingeleid, moeten de echtgenoten een volledig akkoord sluiten met betrekking tot de scheiding.

De scheidende partners moeten alle vermogensrechtelijke zaken regelen: verdeling van de banktegoeden, aandelen, woning, personenbelasting, … Daarnaast wordt ook een familiale regeling getroffen: verblijfsregeling voor de kinderen, ouderlijk gezag, kosten/onderhoudsgeld voor de kinderen, en eventueel onderhoudsgeld tussen de echtgenoten, erfrecht tijdens de procedure enz.

De scheidingsbemiddelaar helpt jullie bij de opmaak van een volledige regeling. Hoe lang dit duurt, hangt af van een aantal factoren: de complexiteit van de zaak, maar vooral ook de houding van de ex-partners en hun bereidheid tot onderling overleg.

Het akkoord wordt op papier gezet en de scheidingsexpert dient het dossier in op de rechtbank.

Vanaf het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding in onderlinge toestemming wordt neergelegd op de rechtbank duurt het nog ongeveer 3 maanden voordat de scheiding officieel volledig rond is.

Schriftelijke procedure

De echtgenoten worden niet meer uitgenodigd om voor de rechtbank te verschijnen. De procedure verloopt volledig schriftelijk en het echtscheidingsvonnis wordt uitgesproken zonder dat de echtgenoten daarbij aanwezig zijn. De rechtbank stelt de (ex-)echtgenoten per brief in kennis van het echtscheidingsvonnis.

Definitief vonnis van echtscheiding

De rechtbank spreekt het echtscheidingsvonnis uit via een schriftelijke procedure. De echtgenoten moeten niet meer in persoon verschijnen voor de rechter. Vanaf de datum van het echtscheidingsvonnis begint de beroepstermijn van 1 maand te lopen.

Na het verstrijken van de beroepstermijn van één maand wordt de echtscheiding gemeld in de Databank akten van de burgerlijke stand. Nadat deze melding werd gemaakt, is de echtscheiding volledig rond.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels