trap

Nog al te vaak komen scheidende partners terecht in een ‘vechtscheiding’… Omdat ze niet met (meer) met elkaar kunnen praten, omdat de emoties erg hoog oplopen, of omdat men simpelweg geen andere manier zag.

Waarom kiezen voor een scheidingsbemiddelaar?

  1. Omdat het kan!

Niet iedereen is bekend met het concept van een scheidingsbemiddelaar.

Doordat het scheidingspercentage de voorbije jaren enorm is gestegen, neemt ook de vraag naar een nieuwe benadering van het scheidingsgebeuren toe. Scheiden is al lang geen taboe meer, en stilaan geraakt ook een nieuwe visie op de scheiding zelf ingeburgerd: die van het geweldloze scheidingstraject. We evolueren stilaan naar een maatschappelijke normalisering van de bewuste ontkoppeling bij een relatiebreuk.

  1. Zorg voor later

Gerechtelijke procedures drijven het conflict op de spits en leiden vaak tot een onherstelbare breuk tussen de partijen. De bruggen worden verbrand, waardoor latere communicatie met elkaar moeilijk wordt. Het hele gebeuren laat een bittere smaak na.

Bemiddeling geeft je de kans om samen tot afspraken te komen waar beide (ex-)partners achter staan. Het verhoogt aanzienlijk de kansen om te bouwen aan een nieuwe toekomst die leefbaar is voor jezelf en voor de kinderen.

  1. Samen ouderen na de scheiding
Bemiddeling -waarom kiezen voor bemiddeling om uw scheiding te regelen

Een scheiding is nooit gemakkelijk, en zeker niet wanneer er kinderen bij betrokken zijn.

Een scheiding heeft altijd een aantal directe gevolgen voor de kinderen. Voor en na de scheiding wordt het kind geconfronteerd met conflicten, veranderingen en onzekerheden.
Na het uiteengaan van hun ouders stellen de meeste kinderen het goed. Uit onderzoek blijkt dat kinderen het feit van de scheiding uiteindelijk aanvaarden, ondanks hun protest en verdriet. Moeilijkheden komen er vooral door de manier waarop partners omgaan met hun scheiding.

Dat is goed nieuws. De manier waarop jouw partnerscheiding verloopt, kan je immers mee sturen

Nog meer dan tijdens de relatie, vormen een goed ouderschapsakkoord en duidelijke afspraken de basis voor een vlot lopend ouderschap na scheiding.

De scheidingsbemiddelaar brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en zorgt ervoor dat de scheidende partners een weloverwogen beslissing nemen.

In de moeilijke en conflictueuze omstandigheden van een scheiding grijpen ouders al te vaak terug naar de rechtbank, waarbij aan de familierechter wordt gevraagd om een uitspraak te doen over de verblijfsregeling.
Dit levert echter niet steeds een duurzame oplossing op, omdat de uitkomst van zo’n gerechtelijk parcours niet door beide ouders wordt gedragen.
Veeleer dan een beslissing door de rechter te laten opleggen, zouden ouders kunnen proberen om samen tot een verblijfsregeling te komen die werkt voor hen en voor hun kinderen. De scheidingsbemiddelaar helpt je daarbij.

  1. volledige juridische ondersteuning

Naast het bemiddelend kader kan je in de scheidingspraktijk ook rekenen op een volledige juridische ondersteuning. Om een weloverwogen akkoord te sluiten omtrent de scheiding dien je immers goed geïnformeerd te zijn over alle wettelijke en fiscale aspecten ervan.

De echtscheiding wordt door de bemiddelaar voor jullie vastgelegd in een schriftelijk akkoord en ingediend op de rechtbank. De begeleiding en ondersteuning loopt door tot aan het echtscheidingsvonnis en het moment dat jullie definitief gescheiden zijn.

De ouderschapsovereenkomst die met ongehuwde scheidende ouders is opgesteld, wordt door de bemiddelaar voorgelegd aan de rechtbank ter homologatie. Zo wordt de overeenkomst bekleed met dezelfde uitvoerbare kracht als die van een vonnis van de rechtbank. Bemiddeling is dus een volwaardige en juridisch erkende wijze van conflictoplossing.

  1. Sneller en goedkoper

Last but not least: een echtscheiding via de scheidingsbemiddelaar is goedkoper en verloopt ook sneller dan wanneer beide partners een eigen advocaat aanstellen.

Jullie betalen samen de kosten van één bemiddelaar, die jullie beiden op een onafhankelijke en onpartijdige manier bijstaat en alle nodige juridische info verstrekt.

De bemiddelaar regelt de scheiding op het tempo van de scheidende partners. Zijn er weinig discussiepunten en zitten de partners grotendeels op dezelfde golflengte, dan kan het scheidingsakkoord op enkele gesprekken rond geraken. Moeten er nog een aantal knopen ontward worden, dan spreekt de bemiddelaar die samen met jullie door. Een constructieve aanpak van de conflicten is daarbij het uitgangspunt.

Bemiddeling is dus goedkoper en sneller dan een gerechtelijke procedure. Bij de scheidingspraktijk helpen we u om uit de rechtbank weg te blijven.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels