wat is de kostprijs

Het is duidelijk dat een vechtscheiding de duurste vorm van scheiden is, op alle vlak. Het kost je veel tijd, geld en en (negatieve) energie. Ieder van jullie doet beroep op een advocaat, er zijn gerechtskosten, deurwaarderskosten,… en deze lopen al snel op. In het echtscheidingsvonnis wordt een notaris aangesteld om de verdeling in jullie plaats te regelen, overeenkomstig de wettelijke regels. Ook dit brengt aanzienlijke kosten met zich mee.

Indien het enigszins mogelijk is, zou je dus best uit dit scenario wegblijven.

Waarom niet eerst proberen de zaak in onderlinge toestemming te regelen? Ook al is er op het eerste zicht niet veel sprake van veel onderlinge toestemming… Zolang jullie bereid zijn om met elkaar te praten, is er veel mogelijk onder begeleiding van een bemiddelende professional.

Een echtscheiding in onderlinge toestemming is goedkoper, sneller, en aangenamer dan een vechtscheiding. Bovendien blaas je ook niet alle bruggen op naar de toekomst toe. Vooral wanneer er kinderen zijn, is het belangrijk dat er toch een respectvolle communicatie kan bestaan ook na de scheiding.

Maar ook aan een scheiding in onderlinge toestemming zijn bepaalde kosten verbonden. Als jullie gaan scheiden en er wordt een regelingsakkoord opgemaakt, heb je natuurlijk graag op voorhand een idee van het totale kostenplaatje.

EOT -wat is de kostprijs van een scheiding

Een vaste prijs voor eender welke echtscheidingsbegeleiding of bemiddelingstraject bestaat niet.

Een regelingsakkoord voorafgaandelijk de echtscheiding in onderlinge toestemming is immers maatwerk. Veel hangt af van een aantal factoren eigen aan jullie situatie en van de complexiteit ervan:

Hebben jullie een gemeenschappelijk onroerend goed;
Zijn er gemeenschappelijke kinderen waarvoor een regeling moet worden getroffen;
Hebben jullie reeds bepaalde afspraken kunnen maken, of zijn er nog een aantal zaken waarover jullie het (nog) niet eens zijn.

Een bemiddelingsgesprek kost € 100 per uur. Ook voor het opmaken van de documenten wordt € 100 per uur gerekend.

Naast het bemiddelingstraject, waarbij de echtscheidingsovereenkomst wordt opgemaakt, zijn er nog een aantal andere kosten verbonden aan een echtscheiding:

EOT-wat is de kostprijs van een scheiding 2

– begrotingrecht (€ 20) voor neerlegging van het verzoekschrift tot echtscheiding op de rechtbank
– rolrecht (€ 165) dat door de FOD Financiën wordt geïnd na afronden van de echtscheidingsprocedure
– regeling voor de woning: als de gemeenschappelijke woning wordt toebedeeld of in onverdeeldheid behouden blijft, moet het akkoord daarover ook nog bij de notaris worden vastgelegd. Een raming van de notariskosten kan voor u worden aangevraagd.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels