MASTERCLASS EOT – Antwerpen 25 en 26 januari

In deze intensieve tweedaagse opleiding nemen Vera Steyvers en Nele Meersman jullie mee doorheen alle aspecten van de echtscheiding door onderlinge toestemming . Hoe maak je een juridisch correcte EOT-overeenkomst op? Wat moet erin? Wat mag er niet in? Hoe omschrijf je bepaalde afspraken op sluitende wijze? Hoe stel je een correcte overeenkomst op die ook begrijpelijk is voor de cliënten en die bij hun wensen aansluit?

De toelichting wordt telkens voorzien van de nodige modelclausules en vaak voorkomende praktijkgevallen.

In kleine groep gaan we samen heel praktisch aan de slag met een aantal oefeningen. We berekenen de opleg voor de overname van een onroerend goed met verrekening van het lopend krediet en een eigen inbreng. We doorlopen de berekeningswijze van onderhoudsbijdragen voor kinderen en bekijken de fiscale gevolgen daarvan.

Programma

Eerste dag 9-17u: Inleiding (structuur EOT-overeenkomst) + alle aspecten van de familierechtelijke overeenkomst

– Ouderlijk gezag en verblijfsregeling, ouderschapsplan

– Berekenen onderhoudsbijdragen voor de kinderen: gewone en buitengewone kosten, gebruik van een kindrekening

– Betalingsmodaliteiten, indexering, groeipakket…

– Fiscaliteit kinderalimentatie: aftrek onderhoudsbijdrage en fiscaal co-ouderschap, domicilie kinderen

– Motiveringsplicht van de overeenkomst over onderhoudsbijdragen (8 parameters art. 1321 Ger.W.)

– Wijzigbaarheid van verblijfsregeling en kostenregeling

– Uitkering tussen ex-echtgenoten

Tweede dag 9-17u: alle aspecten van de vermogensrechtelijke overeenkomst

– Verdeling van de roerende goederen: gelden, aandelen, huisdieren, inboedel, wagen(s)

– Verdeling van kapitaal opgebouwd in individuele levensverzekeringen en groepsverzekeringen

– Regeling voor de onroerende goederen:

– toebedeling onroerend goed, aandachtspunten desolidarisatie krediet

– behoud van onverdeeldheid, impact nieuw goederenrecht, bijzondere clausules

– Het lot van huurcontracten, leasingcontracten, verdeling schulden, regeling personenbelasting…

– Verrekening vermogenswaarde van aandelen in een professionele vennootschap

– Erfrecht en overlevingsrechten tijdens (en na) de procedure

Data en locatie

Antwerpen:  25 en 26 januari                             9-17u

locatie: The Floor Berchem, Grotesteenweg 91

Inschrijvingsprijs bedraagt € 690 (excl. BTW) (geen KMO-portefeuille)

Lunch en cursusmateriaal zijn voorzien.

Erkenning FBC en OVB.

Wie inschrijft voor de opleiding kan ons handboek Echtscheiding door onderlinge toestemming aankopen aan een voordelige prijs van 99 euro, incl. btw.

Inschrijven

Inschrijven kan via deze link.

Heb je nog vragen? Contacteer ons via opleiding@scheidingspraktijk.be

De lesgevers, Nele Meersman en Vera Steyvers, schreven samen het Handboek EOT voor de scheidingsprofessionals. De tweedaagse opleiding wordt gegeven volgens dezelfde principes als die van het handboek: een praktische insteek voor alle scheidingsprofessionals die voor en met hun cliënten EOT-overeenkomsten opstellen. De theorie wordt meegegeven waar nodig, maar de nadruk ligt op praktische bruikbaarheid, oefeningen en voorbeelden, klare taal en modelclausules met onmiddellijke toepasbaarheid.


Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels