blog_proefscheiding

Wanneer een proefscheiding nuttig kan zijn

De beslissing om te scheiden, neem je niet lichtzinnig. Er gaan vaak maanden, zo niet jaren, van twijfel, piekeren, en vaak zelfs ruzies en verdriet aan vooraf. Maar zelfs na zo’n lange periode van vertwijfeling, blijft het soms moeilijk om de knoop door te hakken. Terwijl het onmogelijk wordt om nog samen onder één dak te wonen, blijft de twijfel. Misschien valt het huwelijk toch nog te redden? Vaak spelen onbewuste of moeilijk benoembare gevoelens mee, en wordt het moeilijk om nog duidelijkheid te krijgen over je eigen gevoelens, laat staan over die van de ander.

Door mekaar een aantal maanden niet te zien, spreken, of schrijven, worden zowel de positieve als de negatieve gevoelens over mekaar duidelijker gesteld. Op die manier kan men dan na de proefscheiding duidelijker een besluit nemen over de toekomst van de relatie.
Spelregels

Opdat de proefscheiding het gewenste resultaat zou hebben, is het belangrijk dat een aantal “spelregels” worden gevolgd. Op die manier kunnen beide partners even loskomen van elkaar en afstand nemen van de emoties, om zo een meer heldere kijk te krijgen. Bovendien ervaren de partners zo hoe het leven na een scheiding zou kunnen lopen, wat best wel confronterend kan zijn.

Men moet apart wonen


Er is een duidelijke regeling over de kinderen: een verblijfsregeling, maar ook een regeling over de kosten. Aan de kinderen wordt de duidelijke boodschap gegeven dat de ouders in proefscheiding gaan en dat dit kan leiden tot een definitieve scheiding, of tot een verzoening. Maak de kinderen duidelijk dat hun doen of laten geen enkele invloed heeft op die beslissing. Lees meer tips over het overbrengen van de scheidingsboodschap aan de kinderen via deze link: hoe vertel je de kinderen dat je gaat scheiden.

Er worden concrete afspraken gemaakt over financiële zaken: wie betaalt welke rekeningen, wie betaalt de hypotheeklening verder af, wordt er tijdens de proefscheiding een onderhoudsbijdrage betaald door de ene partner aan de andere?

Verdeling van de inboedel: er wordt minstens een gedeeltelijke verdeling van de boedel gedaan, zodat men niet steeds bij mekaar moet binnenvallen om nog spullen op te halen.

Vrijheid in doen en laten: doordat de boedel verdeeld is, en duidelijke afspraken over financiële bijdragen werden gemaakt, moet er hoogstens nog over de kinderen worden gecommuniceerd. Er worden afspraken gemaakt over hoe belangrijke zaken met elkaar worden overlegd. Voor het overige wordt de communicatie tot het minimum beperkt. Elke partner beschikt over maximale bewegingsvrijheid zonder inmenging van de ander. Er wordt ten aanzien van mekaar geen verantwoording geëist.

Er wordt afgesproken hoe lang de proefscheiding zal duren, en daar houdt men zich ook aan.

Evaluatie

Tijdens en na de proefscheiding ontdekken de partners wat ze nog wel of niet meer voor mekaar voelen. De partners beseffen misschien dat ze samen willen verdergaan, maar mits erkenning voor bepaalde behoeften die belangrijk zijn gebleken tijdens de proefscheiding. De wederzijdse behoeften en wensen worden opgelijst, en de partners bekijken waar ze die kunnen bijtreden en nastreven. Een relatietherapeut kan hierbij helpen, als de partners moeite ondervinden om daar onderling uit te komen.

Het kan ook zijn dat de partners (of alvast één van hen) de proefscheiding in een definitieve scheiding willen omzetten. In dat geval heeft de proefscheiding de partners al veel nuttige ervaringen bijgebracht. Men heeft tijdelijk al een bepaalde verblijfsregeling voor de kinderen toegepast, en een verdeling van de kosten voor de kinderen. Men weet nu waar die regeling goed werkte, en op welke punten ze nog kan worden bijgestuurd.

Bemiddeling

De bemiddelaar kan je helpen om tot de nodige afspraken te komen voor de proefscheiding. Goede afspraken scheppen duidelijkheid voor de partners, maar ook naar de kinderen toe. Dit schept rust, en geeft de partners de mogelijkheid om alles op een rijtje te kunnen zetten op gevoelsmatig vlak. Aangezien de communicatie zich tijdens de proefscheiding tot een minimum zal beperken, is het belangrijk dat er niet te veel overleg nodig is. Mits duidelijke afspraken kan men wel een aantal maanden verder, waarin enkel informatie over de kinderen moet worden uitgewisseld.

Als de partners beslissen om definitief uit elkaar te gaan, kunnen ze ook weer bij de bemiddelaar terecht voor het regelen van de scheiding. De afspraken die voor de proefscheiding gemaakt werden, blijven niet noodzakelijk gelden bij een definitieve scheiding uiteraard. Feit dat men definitief uit mekaar gaat vereist nieuwe afspraken over huisvesting, financiën, onderhoudsbijdragen enz. De tijdelijke verblijfsregeling voor de kinderen kan een goed uitgangspunt zijn om op voort te werken, maar kan ook nog helemaal worden gewijzigd. De tijdelijke afspraken bij een proefscheiding, binden de partners niet naar een definitieve scheiding toe.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels