blog_hoe lang duurt een procedure van echtscheiding in onderlinge overeenkomst

Er bestaan verschillende manieren om te scheiden: volgens de echtscheidingsprocedure van EOT (echtscheiding in onderlinge toestemming) of volgens de echtscheidingsprocedure van EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting). Hoe lang duurt een scheiding?

Dat hangt dus onder meer af van welke procedure wordt gevolgd.

Verschillende procedures

Als slechts een van de echtgenoten wil scheiden, zonder medewerking van de andere, kan een EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting) worden ingeleid. Hiervoor is vereist dat de echtgenoten reeds een bepaalde periode feitelijk gescheiden leven. Lukt het niet om in onderlinge toestemming te scheiden, dan is de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk de enige mogelijke weg. In dit geval stelt de rechter een notaris aan die alle activa en passiva zal verdelen die deel uitmaakten van het huwelijksvermogen.
Echtscheiding zonder akkoord

Als slechts een van de echtgenoten wil scheiden, zonder medewerking van de andere, kan een EOO (echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting) worden ingeleid.Hiervoor is vereist dat de echtgenoten reeds een bepaalde periode feitelijk gescheiden leven. Lukt het niet om in onderlinge toestemming te scheiden, dan is de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk de enige mogelijke weg. De echtscheiding zelf wordt op vrij korte termijn door de rechtbank uitgesproken, en daarbij wordt dan ook over een regeling voor de kinderen beslist.

Voor de verdeling van het huwelijksvermogen (waaronder bijvoorbeeld ook de gemeenschappelijke woning) stelt de rechter een notaris aan die alle activa en passiva zal verdelen die deel uitmaakten van het huwelijksvermogen. Het kan jaren duren vooraleer dit allemaal rond is. Het hoeft geen verder uitleg dat zo’n procedure zwaar weegt, zowel emotioneel als financieel. De ex-partners hebben op elk moment nog de mogelijkheid om samen te beslissen dat ze de gerechtelijke procedure opschorten om er alsnog via een bemiddelingstraject uit te geraken.

Echtscheidingsprocedure in onderlinge overeenstemming

Een echtscheiding in onderlinge toestemming kan bij de rechtbank in gang worden gezet zodra een volledig akkoord met betrekking tot alle vermogensrechtelijke en familiale punten op papier staat. Er wordt dus geen rechter of notaris gelast met de verdeling van het huwelijksvermogen of met de regeling inzake de kinderen, maar de echtgenoten komen zelf tot een integraal akkoord.

Voordat de echtscheidingsprocedure in onderlinge toestemming bij de rechtbank wordt ingeleid, moeten de echtgenoten een volledig akkoord sluiten met betrekking tot de scheiding.

De scheidende partners moeten alle vermogensrechtelijke zaken regelen: verdeling van de banktegoeden, aandelen, woning, personenbelasting, … Daarnaast wordt ook een familiale regeling getroffen: verblijfsregeling voor de kinderen, ouderlijk gezag, kosten/onderhoudsgeld voor de kinderen, en eventueel onderhoudsgeld tussen de echtgenoten, erfrecht tijdens de procedure enz.

De echtgenoten houden zelf de inhoud van het akkoord in handen, al is dat niet steeds even gemakkelijk… de voordelen zijn duidelijk.

Als erkend bemiddelaar en jurist sta ik jullie hierin bij en help jullie om uit de rechtbank weg te blijven. Op deze manier komen jullie op een aangenamere, snellere en goedkopere manier tot een akkoord en afronding van de scheiding.

De scheidingsexpert begeleidt jullie doorheen de volledige scheidingsprocedure. Hoe lang dit duurt, hangt af van een aantal factoren: de complexiteit van de zaak, maar vooral ook de houding van de ex-partners en hun bereidheid tot onderling overleg.

Vanaf het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding in onderlinge toestemming wordt neergelegd op de rechtbank duurt het nog ongeveer 4 maanden voordat je officieel gescheiden bent.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels