blog_hoeveel kost een kind

Hoeveel kost een kind nu eigenlijk? Veel, …dat weet elke ouder. Maar als ik de vraag stel aan scheidende ouders in het kader van berekening van onderhoudsgeld, blijkt dat de meesten daar echt geen idee van hebben.

Gelukkig zijn er onderzoeken gedaan naar de gemiddelde kost van een kind, en bestaan er simulators voor de berekening van onderhoudsgelden die gebaseerd zijn op die gemiddelde bedragen.
Gemiddelde kost van een kind

Om de zoveel tijd becijfert de Gezinsbond de gemiddelde maandelijkse minimumkost van een kind. De meest recente becijfering geeft volgende bedragen aan:

  • 0 t/m 5 jaar: € 322,12
  • 6 t/m 11 jaar: € 416,32
  • 12 t/m 17 jaar: € 510,52
  • 18 t/m 24 jaar: € 612,54

Let op, in deze kostenraming zijn schoolkosten, kinderopvang, en medische kosten niet meegerekend!

Onderwijs is in principe gratis tot aan het einde van de leerplicht, maar wie schoolgaande kinderen heeft zal hebben gemerkt dat in realiteit toch nog een heel aantal zaken individueel worden aangerekend door de scholen (middagopvang, fruit op school, uitstappen, …) Je kan rekenen op ongeveer € 243 per jaar voor een kleuter, en op € 373 voor een kind in het eerste leerjaar tot ongeveer € 523 voor een kind in het zesde leerjaar. Op de middelbare school stijgt de kost al eerder naar een € 800 tot € 1.200 per jaar. Voor hogere studies kom je uit op een jaarlijks bedrag tussen de € &.870 en € 2.600. Reken daar nog een kot bij, en dan kom je uit op een gemiddelde jaarkost van € 3.850 tot € 4.270.

Kortom, hoe ouder je kinderen, hoe meer je aan hen uitgeeft.
Ouders gaan uit elkaar

Wanneer ouders uit elkaar gaan, is het goed om even stil te staan bij de concrete cijfers. Het uitgavenpatroon is anders in elk gezin uiteraard, en wanneer ouders uit elkaar gaan, vallen er heel wat vanzelfsprekendheden weg.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels