blog_hoe vertel je de kinderen dat je gaat scheiden

Als een gezin uit elkaar gaat, is dat voor iedereen erg moeilijk. Zowel de ouders als de kinderen ervaren verdriet, twijfels en zelfs boosheid. De kinderen hebben zelf geen invloed op de scheidingsbeslissing, maar ervaren wel de grootste gevolgen van de scheiding. Het is dus belangrijk goed af te stemmen hoe je de kinderen gaat vertellen over de scheiding.
Tips om dit goed aan te pakken

Probeer de mededeling aan de kinderen samen te doen. Zo geef je aan dat de beslissing vastligt en door jullie beiden werd genomen, maar dat jullie samen voor de kinderen klaarstaan. Dit helpt de kinderen om het hoofd te bieden aan schuldgevoelens en onzekerheid.

Als je meerdere kinderen hebt, spreek je hen best samen. Op die manier krijgen alle kinderen dezelfde boodschap en voorkom je verwarring en misverstanden. Ongeacht de leeftijd van de kinderen, zijn er een aantal zaken die ze zouden moeten horen:

De scheiding is niet hun schuld. Maak de kinderen duidelijk dat de scheiding enkel en alleen een beslissing van de ouders is geweest, en dat de kinderen daarin geen enkel aandeel hebben gehad. Vooral jonge kinderen denken dat ze het centrum van de wereld zijn, en voelen zich om die reden vaak verantwoordelijk voor de scheiding. Ook oudere kinderen kunnen met zo’n schuldgevoel worstelen. De periode die voorafging aan de beslissing om te scheiden, was niet gemakkelijk voor de ouders en dat maakt dat zij toen soms wat korter van stof waren tegen de kinderen. De kinderen kunnen daardoor verkeerdelijk gaan denken dat de scheiding er komt doordat ze niet flink genoeg zijn geweest.
Ouders scheiden van elkaar maar niet van de kinderen. Maak hen duidelijk dat jullie evenveel van de kinderen blijven houden, ook al wonen jullie niet meer samen.
Jullie zullen samen voor de kinderen blijven zorgen. Communiceer open over hoe de toekomst er praktisch gaat uitzien, en hoe jullie de zorg voor de kinderen gaan verdelen. Maak de kinderen duidelijk dat ze met beide ouders tijd zullen doorbrengen en dat jullie deel blijven uitmaken van elkaars leven.

Zitten jullie echt (nog) niet voldoende op dezelfde golflengte om dit gesprek gezamenlijk aan te gaan? Eén of twee bemiddelingsgesprekken kunnen maken dat jullie hierop al veel beter voorbereid zijn.

Informeer de school van je kind. Indien het nodig zou zijn, kan er vanuit de school extra aandacht aan je kind worden besteed. De juf of meester kan een belangrijke vertrouwenspersoon zijn voor je kind.
Zet zelf de goede toon

De mate waarin kinderen de scheiding verwerken, is voor een groot stuk afhankelijk van de manier waarop de ouders ermee omgaan. Als het je als ouder lukt om er weer bovenop te komen, lukt het de kinderen ook wel. Kinderen zijn veerkrachtig, en ze voelen zich ondersteund door hun ouders als ze ruimte krijgen voor hun verdriet en gestimuleerd worden hun gevoelens te delen.

Stimuleer de relatie van de kinderen met je ex. Hoewel jullie niet meer samen zijn, ben je door de kinderen nog jarenlang met elkaar verbonden. De grote uitdaging is om met elkaar om te gaan als ouders van jullie kinderen en niet als ex-partners, toch tenminste daar waar het de kinderen aangaat.

Hoe de ouders zich tegenover elkaar opstellen, bepaalt in grote mate hoe de kinderen met de scheiding omgaan. Een constructieve samenwerking is daarom erg belangrijk.
Ouderschapsregeling zorgt voor een goede start

In een ouderschapsovereenkomst wordt beschreven hoe de ouders de verantwoordelijkheid over hun kinderen praktisch gaan uitvoeren en verdelen: verblijfsregeling voor de kinderen ( doorheen het schooljaar, tijdens de schoolvakanties, op feestdagen,…), regeling voor de bijdragen in de kosten (bijvoorbeeld via een kindrekening of onderhoudsbijdrage) , en afspraken over wie de kinderen fiscaal ten laste neemt.

Een goede ouderschapsovereenkomst kan veel misverstanden en discussies vermijden. Het schept zekerheid over de toekomst en dat is belangrijk. Ouders en kinderen weten op die manier waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. Wanneer er misverstanden ontstaan of omstandigheden veranderen, kan steeds op de ouderschapsovereenkomst worden teruggevallen.

Het is belangrijk om te weten dat elke ouderschapsovereenkomst anders is, omdat ieder gezin uniek is. De opmaak van een goede ouderschapsovereenkomst vereist dus maatwerk, toegespitst op de kenmerken en noden van elk gezin afzonderlijk.

Bemiddeling helpt ouders bij het opstellen van een goede ouderschapsovereenkomst. Een goede regeling is de beste basis voor een nieuwe start.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels