Onderhoudsbijdrage

Verplichting tot bijdrage van elke ouder

De begrippen onderhoudsgeld, onderhoudsbijdrage, onderhoudsuitkering en alimentatie betekenen veelal hetzelfde. Al deze omschrijvingen duiden op het betalen van bijdragen in het onderhoud van een kind door de ouders of op het betalen van een bijdrage in het onderhoud van de behoeftige ex-partner.

verplichting tot bijdrage van elke ouder

Elke ouder is verplicht bij te dragen tot de onderhouds-, gezondheids-, toezicht-, opvoedings-, opleidings- en ontplooiingskosten van zijn kinderen, in verhouding tot diens inkomen. Verdien je meer, dan is het principe ook dat je meer bijdraagt.

Om het bedrag van het onderhoudsgeld vast te stellen wordt gekeken naar de inkomsten van de ouders en naar de kosten voor het kind, en anderzijds ook gedeeltelijk naar de verblijfsregeling.

kinderen en scheiding-onderhoudsgeld

Verschillende soorten van kosten

Bovendien is het belangrijk te weten dat er verschillende soorten kosten zijn voor het onderhoud van kinderen:

Enerzijds zijn er verblijfsgebonden kosten: dit zijn kosten voor voeding van de kinderen en bijvoorbeeld kosten van de huisarts in de periode dat ze bij de ouder verblijven, kosten van huisvesting, gas, elektriciteit e.d. Wanneer men bekijkt of voor het dragen van deze kosten een onderhoudsuitkering nodig is, dient met zowel naar de verblijfsregeling als naar de inkomens van de ouders te kijken.

Anderzijds zijn er ook verblijfsoverstijgende kosten ( de gewone verblijfsoverstijgende kosten, en de onvoorzienbare verblijfsoverstijgende kosten). Het woord zegt het zelf… Ouders maken deze kosten voor hun kinderen los van de vraag bij wie de kinderen op dat moment verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over aankoop van jassen, winterschoenen, inschrijvingsgeld voor school of hobby’s, orthodontie, logopedie, … De verblijfsregeling speelt geen enkele rol in de vraag of er een onderhoudsuitkering verschuldigd is voor deze verblijfsoverstijgende kosten.

Berekening van het onderhoudsgeld

Er bestaan objectieve methodes volgens dewelke onderhoudsgeld kan worden berekend. Op de website van de gezinsbond bijvoorbeeld kan je tegen een kleine vergoeding gebruik maken van de onderhoudsgeldcalculator.

kinderen en scheiding-onderhoudsgeld2

Zelfs met behulp van zo’n calculator blijft het echter niet eenvoudig om de berekening te maken. Een exacte wetenschap is het overigens ook niet, maar een objectieve berekening van onderhoudsbijdragen geeft wel een concreet uitgangspunt voor verdere besprekingen.

Als familiaal bemiddelaar en echtscheidingsbegeleider kan ik de berekening voor jullie maken, en bekijken welk systeem aangewezen is voor jullie. Opteer je voor een kindrekening, of toch liever niet? Maar ook: hoe verdeel je het kindergeld en het fiscaal voordeel voor kinderen ten laste. Ook deze vraagstukken worden meegenomen in een berekening van verdeling van de kosten voor de kinderen.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels