blog_regeling over de kinderen-verblijfsregeling-onderhoudsgeld

Regeling over de kinderen: het moeilijkste stuk van de scheiding?

Met betrekking tot de kinderen moeten verschillende kwestie geregeld worden vooraleer de echtscheiding op de rechtbank wordt ingeleid. Niet gehuwde ouders kunnen hun regeling vastleggen in een ouderschapsovereenkomst.

De ouders dienen een volledig akkoord vast te leggen over de verblijfsregeling en bijdragen in de kosten over de kinderen.

Laat ons eerlijk zijn: het ouderschap op zich is vaak al een uitdaging. En dat blijft ook zeker zo nadat de ouders niet meer als partners door het leven gaan. Het is daarom echt belangrijk om een evenwichtige regeling te treffen, die op alle vlak grondig werd doorgesproken.
Verblijfsregeling voor de kinderen

Uitgangspunt is uiteraard dat de ouders, ook na hun scheiding, alles in onderling overleg regelen in het belang van hun kinderen.

Er dient echter een regeling op papier te worden gezet voor het geval dat het onderling overleg niet werkt. Een volledig overzicht van waar de kinderen bij wie verblijven, tijdens de week, tijdens vakanties, op bijzondere dagen (zoals verjaardagen van het kind, van de ouder, vaderdag, moederdag,…) wordt aan de rechtbank voorgelegd. Nogmaals: het staat de ouders steeds vrij om in onderling overleg van de schriftelijke regeling af te wijken, maar het is wel de houvast voor wanneer overleg niet (meer) mogelijk zou zij

In de moeilijke en conflictueuze omstandigheden van een scheiding grijpen ouders al te vaak terug naar de rechtbank, waarbij aan de familierechter wordt gevraagd om een uitspraak te doen over de verblijfsregeling.
Dit levert echter niet steeds een duurzame oplossing op, omdat de uitkomst van zo’n gerechtelijk parcours niet door beide ouders wordt gedragen.
Veeleer dan een beslissing door de rechter te laten opleggen, zouden ouders kunnen proberen om samen tot een verblijfsregeling te komen die werkt voor hen en voor hun kinderen.

Is een gelijkmatig verdeeld verblijf het ultieme standaardmodel waar alle ouders en hun kinderen wel bij varen? Nee, zo eenvoudig is het natuurlijk niet.
Zou het uitgangspunt niet eerder kunnen zijn dat een regeling op maat van de kinderen worden uitgewerkt met zo weinig mogelijk conflictrisico tussen de ouders?

Ouderschaps- en scheidingsbemiddeling kan ouders helpen om tot zo’n regeling te komen.
Zolang ouders bereid zijn om met elkaar te praten en –onder begeleiding van de bemiddelaar- te willen zoeken naar een akkoord, is het mogelijk om op een constructieve manier een overeenkomst te bereiken. Zo kunnen ouders komen tot een regeling die door hen beide wordt gedragen een voor hen en hun kinderen wérkt.
Is dit gemakkelijk? Nee, niet altijd. But then again… Is het ouderschap dat ooit?
Onderhoudsgeld

verplichting tot bijdrage van elke ouder

Elke ouder is verplicht bij te dragen tot de onderhouds-, gezondheids-, toezichts-, opvoedings-, opleidings- en ontplooiingskosten van zijn kinderen.

Om het bedrag van het onderhoudsgeld vast te stellen wordt gekeken naar de inkomsten van de ouders en naar de kosten voor het kind, en anderzijds ook gedeeltelijk naar de verblijfsregeling.

Verschillende soorten van kosten

Bovendien is het belangrijk te weten dat er verschillende soorten kosten zijn voor het onderhoud van kinderen:

Enerzijds zijn er verblijfsgebonden kosten: dit zijn kosten voor voeding van de kinderen en bijvoorbeeld kosten van de huisarts in de periode dat ze bij de ouder verblijven, kosten van huisvesting, gas, elektriciteit e.d. Wanneer men bekijkt of voor het dragen van deze kosten een onderhoudsuitkering nodig is, dient met zowel naar de verblijfsregeling als naar de inkomens van de ouders te kijken.

Anderzijds zijn er ook verblijfsoverstijgende kosten ( de gewone verblijfsoverstijgende kosten, en de onvoorzienbare verblijfsoverstijgende kosten). Het woord zegt het zelf… Ouders maken deze kosten voor hun kinderen los van de vraag bij wie de kinderen op dat moment verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over aankoop van jassen, winterschoenen, inschrijvingsgeld voor school of hobby’s, orthodontie, logopedie, … De verblijfsregeling speelt geen enkele rol in de vraag of er een onderhoudsuitkering verschuldigd is voor deze verblijfsoverstijgende kosten.

Berekening van het onderhoudsgeld

Er bestaan objectieve methodes volgens dewelke onderhoudsgeld kan worden berekend. Op de website van de gezinsbond bijvoorbeeld kan je tegen een kleine vergoeding gebruik maken van de onderhoudsgeldcalculator.

Zelfs met behulp van zo’n calculator blijft het echter niet eenvoudig om de berekening te maken. Als familiaal bemiddelaar en echtscheidingsbegeleider kan ik de berekening voor jullie maken.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels