blog_hoe lang duurt een scheiding

Vanaf het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding in onderlinge toestemming wordt neergelegd op de rechtbank duurt het nog ongeveer 3 maanden voordat jullie officieel gescheiden zijn.
De procedure van echtscheiding in onderlinge toestemming verloopt volledig schriftelijk, en er is dus geen persoonlijke verschijning meer voor de rechter.
Via briefwisseling wordt je door de rechtbank op de hoogte gehouden van het echtscheidingsvonnis.
Op het moment dat de scheiding is uitgesproken, begint de beroepstermijn van een maand (betreft een formaliteit) te lopen. Nadat de beroepstermijn van een maand is verstreken, maakt de rechtbank binnen de maand het vonnis van de echtscheiding over aan de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk destijds werd gesloten. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft dan nog een maand de tijd om aantekening te maken van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand/ databank akten burgerlijke stand.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels