blog_maak van je echtscheiding geen vechtscheiding

Maak van je echtscheiding geen vechtscheiding. Kies voor bemiddeling.

Vermijd een lange en dure gerechtelijke procedure

Je gaat scheiden of er komt een einde aan je relatie? Gemakkelijk is dit niet… Bovendien moeten er net dan ook allerlei zaken geregeld worden: voor de kinderen, het huis, verdeling van de schulden en de financiën… Laat je goed bijstaan in deze periode.
Bemiddeling is een manier om tot een oplossing te komen in geval van conflict. De bemiddelaar begeleidt jullie om samen tot een constructieve oplossing te komen. Voorkomen van discussie na de scheiding is daarbij het uitgangspunt.
Door op vrijwillige basis te kiezen voor bemiddeling kan een lange en dure procedure voor de rechtbank worden vermeden. Op die manier kom je op een aangenamere, snellere, en goedkopere manier tot een akkoord en een afronding van de scheiding.
De bemiddelaar begeleidt de volledige scheiding en maakt de nodige juridische documenten op.

Samen ouder blijven

Gerechtelijke procedures drijven het conflict op de spits en leiden vaak tot een onherstelbare breuk tussen de partijen. Vooral wanneer er kinderen zijn zal er echter steeds nood aan communicatie zijn: na de scheiding blijven de ex-partners immers nog samen ouders.
Het is belangrijk dat ouders na de scheiding nog goed met elkaar kunnen overleggen. Een grondig opgesteld ouderschapsplan helpt daarbij, en beperkt de discussies achteraf.
Scheidingsbemiddeling kan scheidingsconflicten helpen oplossen. Hoe beter de ouders zich ten aanzien van elkaar verhouden, hoe minder de kinderen het gewicht van de scheiding en de conflicten ervaren.
Een scheiding heeft altijd een aantal directe gevolgen voor de kinderen. Voor en na de scheiding wordt het kind geconfronteerd met conflicten, veranderingen en onzekerheden.
Na het uiteengaan van hun ouders stellen de meeste kinderen het goed. Uit onderzoek blijkt dat kinderen het feit van de scheiding uiteindelijk aanvaarden, ondanks hun protest en verdriet. Moeilijkheden komen er vooral door de manier waarop partners omgaan met hun scheiding. Dat is goed nieuws. De manier waarop jouw partnerscheiding verloopt, kan je mee sturen.
De bemiddelaar helpt je bij het opmaken van een werkbaar ouderschapsplan: regeling met betrekking tot het ouderlijk gezag, verblijfsregeling, maar ook het uitwerken van een opvoedingsproject.

Bemiddeling kan U helpen een conflict aan te pakken, voordat het conflict U te pakken krijgt.

Rechtbanken zijn overbelast met procedures die uitspraken moeten doen over wie in een geschil het recht aan zijn kant heeft, wie gelijk krijgt, en hoe het conflict wordt opgelost. Zulke procedures kosten veel geld, tijd, en (negatieve) energie.
De uiteindelijke ‘oplossing’ van het geschil wordt door de rechter opgelegd, en biedt weinig aansluiting bij de concrete realiteit van de betrokkenen.
Bemiddeling biedt een goedkoper, sneller, en constructiever juridisch alternatief van conflictoplossing.
Via een bemiddelingstraject kunnen jullie tot afspraken komen waarin jullie zich beiden kunnen terugvinden. Het verhoogt aanzienlijk de kansen om te bouwen aan een nieuwe toekomst die leefbaar is voor jezelf en voor de kinderen.

Heb je hierover nog vragen? Blijf er niet mee zitten. Of hebben jullie beslist om te scheiden en weet je niet goed waar te beginnen? Laat je goed bijstaan en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Contacteer ons Als scheidingsexpert en erkend familiaal bemiddelaar begeleiden wij jullie scheiding. Je kan bij ons terecht voor bemiddeling van conflicten aangaande de scheiding of beëindiging van de relatie, juridische begeleiding en opmaak van het echtscheidingsakkoord en ouderschapsovereenkomsten over de kinderen. vera

Gelijkaardige artikels